MEDIA OCH UNDERHÅLLNING

Skapa en gränslös kundupplevelse.

Medie- och underhållningsföretag skapade upplevelser långt innan upplevelserevolutionen började. Men förutsättningarna bestäms inte längre av varumärkena, utan av konsumenterna. För vissa är det en oroväckande utveckling. För framsynta underhållningsföretag är det en möjlighet.

Skapa en gränslös kundupplevelse.

 

Kampen om vår uppmärksamhet fortsätter.

Medie- och underhållningsföretagen använder innehåll och kundupplevelser för att hålla sig på topp. Ta reda på mer i 2020 Digital Trends: Media & Entertainment in focus.
 

 

The battle for our attention continues.

Media and entertainment companies are using content and customer experience to stay on top. Find out more in the 2020 Digital Trends: Media & Entertainment in focus report.
 

Kundresan består av många olika vägar. Ni kan personalisera samtliga.

Mobila enheter och andra digitala kanaler kan ge er djupgående insikter om era kunder. Nu kan ni använda marknadsföringsdata och -teknik för att kontakta kunderna på deras villkor – i deras kanaler, på deras skärmar och via deras enheter. Med Adobe Experience Cloud kan ni analysera och agera utifrån kombinerade insikter från alla era kanaler, leverera relevanta och kanalövergripande upplevelser till era värdefullaste målgrupper och locka fler liknande kundsegment.

 

Attrahera inte vilka målgrupper som helst. Bara rätt målgrupper.

Medie- och underhållningsföretag vill ha besökare. Fler människor som läser, tittar och konsumerar. Det är lätt att stirra sig så blind på siffror att man glömmer att tänka på kundens kvalitet. Vi hjälper er inte bara att utöka era målgrupper, utan även att fylla dem med värdefulla och engagerade kunder.

Få djupare förståelse för era kunder.

Kunder är människor. Det innebär att de är komplicerade, och ingen enskild datauppsättning kan ge er en fullständig bild av vilka de är och vad som driver dem. Samla data från alla era källor och sy ihop dem för att få en 360 graders överblick över era kunder vid varje tidpunkt, i alla kanaler och på alla enheter.

 

Var närvarande på varenda skärm era kunder använder.

Dagens kundupplevelse utspelar sig på flera skärmar och enheter. Det räcker inte med att vara närvarande på den ”viktigaste”. Ni måste finnas på samtliga, och upplevelsen måste vara kontinuerlig och sömlös.
 
 
 

 

Stärk flerkanalskampanjer genom automatisering och personalisering.

Eftersom er målsättning är att leda kunderna från prov till köp till förnyande eller uppgradering, kan ni förbättra era chanser till framgång genom strategisk automatisering och personalisering. Det hjälper er att vara konsekventa och relevanta på olika enheter och i olika kanaler.
 
 
 

 

Bygg ert företag på en stabil digital grund.

Medie- och underhållningsbranschen har digitaliserats. Den tekniklösning som understödjer digitala medier ger er effektivitet, möjligheter och de bästa insikterna. Skapa system, arbetsflöden och organisationsstrukturer som gör att ni får ut det mesta av era digitala upplevelser.
 
 
 

Se hur medie- och underhållningsföretag skapar fantastiska upplevelser.

Det internationella förlaget genererar nya intäktsströmmar genom digitala prenumerationer och annonser.
Ökad förståelse för kundinteraktioner ökade intäkterna för den här satellit-tv-operatören med 49 %.
Den amerikanska sportkanalen använder Adobe Analytics för att uppdatera sina strategier för digital annonsering i realtid.
 

 

Bemästra målgruppsanalys inom media och underhållning.

I dagens föränderliga digitala verklighet ändras spelreglerna hela tiden. I vår rapport Play to Win in Audience Intelligence får marknadsförarna en tydlig bild av hur ni engagerar olika målgrupper på olika typer av enheter.