Konsulttjänster

Håll fokus på kunden.

Tjänster för datadrivet beslutsfattande, en av våra nya konsulttjänster, kombinerar den bästa tekniken av sitt slag och konsultexpertis för att hjälpa hela ert företag att fokusera på kundupplevelsen genom att förändra hur ni tänker på och agerar under kundresan.

Så fungerar vår tjänst för datadrivet beslutsfattande

Kundresor och nyckeltal

Kundresor och nyckeltal

Våra konsulter börjar med att bedöma ert tillvägagångssätt vad gäller kundresan och identifiera områden där ni kan göra era processer enhetligare och bättre anpassa teamen efter upplevelserna.

Data och styrning

Data och styrning

Sedan arbetar vi på att etablera en enda samlad informationskälla vad gäller kundinsikter. Detta sätt att arbeta hjälper till att skapa en ansvarighetskultur med olika teams mål alla baserade på en gemensam uppsättning mätvärden.

 

Process och organisation

Process och organisation

Slutligen hjälper vi er att definiera ägare och sponsorer i ledningen för varje aspekt av kundresan. Detta hjälper er att bryta isoleringen mellan avdelningarna inom organisationen och leverera bättre kundupplevelser.

Rekommenderat innehåll

Produktsida

Adobe Experience Platform

Adobe Experience Platform omvandlar era data till robusta kundprofiler som är tillgängliga i realtid.

Artikel

Digital Trends-undersökning:
2020 Is The Year Of CX-Centric Business Transformation

Ledande organisationer prioriterar kundupplevelsen för att överträffa affärsmål och förbättra lojalitet och rekommendationer.

Video

Adobes datadrivna verksamhetsmodell

En datadriven syn på kundupplevelsehantering förbättrar resultatet med en gedigen grund att bygga vidare på och tydliga nyckeltal för att spåra ansvarighet.

Ring oss och prata om vad Adobe kan göra för ert företag.