Lägg i en högre växel i det digitala arbetet.

Med digital acceleration kan ni skapa den vision och strategi ni behöver för att leverera engagerande kundupplevelser. I samarbete med Adobes upplevelseexperter identifierar ni kort- och långsiktiga mål som utvecklar organisationens digitala mognadsgrad mot fulländning.

Upptäck unika tillväxtmöjligheter.

Utveckla verksamheten med hjälp av anpassade rekommendationer, enhetliga utvärderingar, investeringsanalys och jämförande undersökningar som använder data för att mäta hur väl er digitala strategi fungerar.

Digital prestanda

Digital prestanda

Hur står sig organisationens digitala nyckeltal jämför med konkurrenternas? Vi använder Adobe Digital Insights (ADI), konkurrensmässig utvärdering och branschstandarder för att erbjuda åtgärdbara insikter om hur väl er organisation står sig.

Kundupplevelse

Kundupplevelse

Hur ser era kunders engagemang ut över era digitala sajter och kanaler? Med heuristisk webbutvärdering av kundupplevelser, granskning av kundresan och målgruppsgranskning hjälper vi er att ta reda på exakt var engagemanget ligger på topp och var ni behöver lägga mer resurser för att utvecklas.

Digitala funktioner

Digitala funktioner

Hur mogen är er teknologi, era data, er organisation och era processer? Vi hjälper er att ta reda på det med vår utvärdering om mognad inom digital marknadsföring och en noggrann kanalrevision. Ni blir fullmogna på nolltid.

Läs mer om hur digital acceleration hjälper er att nå digital mognad.

Här är ert team inom digital acceleration.

Digital strateg

Digital strateg

Er digitala strateg arbetar med er för att ta fram personaliserings- och optimeringsstrategier. De här strategierna mappas till viktiga erbjudanden som ökar värdet med hjälp av Adobe Experience Cloud.

Datastrateg

Datastrateg

Er datastrateg är expert på big data-strategier och ansvarar för online- och offlinedatakällor och bearbetning.

Införandespecialist

Införandespecialist

Er införandespecialist ansvarar för att koppla samman all forskning och information som ni behöver för att bedöma risker och lyckas med införandet. De ansvarar också för att nödvändiga åtgärder implementeras, till exempel vad gäller organisationsutformning, kommunikationsplaner och strategier för ändringshantering.

Ring oss och prata om vad Adobe kan göra för ert företag.