Adobe Audience Manager: Nöjda kunder

”Tack vare Adobe Audience Manager kan vi aktivera data och föra samman team för att rikta oss mot målgrupper med specifika budskap. Vi kan vara mer dynamiska och kreativa i arbetet, och vi kan inrikta oss på värdefulla målgrupper med mer effektiva marknadsföringskampanjer.”

Shelley Wise, Vice President, Integrated Marketing, Princess Cruises

Princess Cruises behövde få en bättre bild av sina kunder och bestämde sig för att använda Adobe Audience Manager som bas för sin datahantering. Och genom att kombinera Adobe Audience Manager med Adobe Analytics fick de en unik heltäckande vy av sina kunder och insikter.

”Övergången till Adobe Audience Manager som datahanteringsplattform blev startskottet för en snabb förändring av vår företagskultur. Alla tycker det är spännande att se hur vi kan använda målgrupper och personalisering för att nå våra kunder på ett bättre sätt. Vi märker av stora vinster och har fått en 30-procentig sänkning av optimeringskostnaderna.”

Eboni Boicel, chef för digital marknadsföring, National Bank of Canada

National Bank of Canada ville skapa en företagskultur med data och insikter i grunden samtidigt som de moderniserade teknologin. Genom att kombinera Adobe Audience Manager med Adobe Analytics har de kunnat skapa unika målgruppssegment, som de sedan kan använda för personaliserad målinriktning.

”Hos Sky använder vi Adobe Analytics, Adobe Audience Manager, Adobe Campaign och Adobe Target. Tack vare integreringarna kan vi lättare agera utifrån vår kundanalys. Det är det som är magin med Adobe Marketing Cloud för oss. Det illustreras kanske bäst av livetriggers, när en kund uppvisar ett visst beteende och vi direkt kan ta kontakt med dem och agera genom att skicka ett relevant meddelande i rätt kanal.”

Rob McLaughlin, chef för digital analys, SKY UK

De flesta av Skys kunder i Storbritannien använder fler än tre kanaler för att interagera med dem, och därför ville Sky UK använda kundanalys för att skapa personaliserade och meningsfulla upplevelser över alla kanaler. Med Adobe Audience Manager kan de förvandla sina målgruppsdata till handling – och en enastående upplevelse.

Visa alla nöjda kunders berättelser

Scandinavian Airlines använde Adobe för att skapa alltigenom personaliserade upplevelser genom att länka samman online- och offlineinteraktioner från bokningar till besök i flygplatslounger.

Postmedia utnyttjade integreringen mellan Adobe Audience Manager och Adobe Analytics för att skapa målgruppssegment baserat på beteendedata.

WestJet lyfte sin digitala marknadsföring, ökade antalet konverteringar och förbättrade sin onlineupplevelse med en enhetlig Adobe-plattform.


Ring oss och prata om vad Adobe Audience Manager kan göra för ert företag.