Nöjda Adobe Experience Manager Forms-kunder berättar

”Genom att integrera Adobe Experience Manager Forms i processerna kan vi skicka automatiska meddelande vid rätt tillfällen till skattebetalarna med statusen för deras ärende och på så sätt ge dem bättre service.”

Tajel Shah, Chief Assistant Treasurer, Office of the Treasurer & Tax Collector

The Office of the Treasurer & Tax Collector i San Francisco ansvarar för att samla in och administrera ungefär 9 miljarder dollar från en miljon invånare och företag i området. De ville underlätta för både individer och företag att betala skatt för att minska stressen och uppmuntra till att skatterna betalas i tid. Sedan de började använda Adobe Experience Manager Forms har de blivit effektivare, ökat automatiseringen och sänkt kostnaderna samt kommunicerar bättre med skattebetalarna.

”Min långsiktiga vision för Marin County är att vi ska bli en papperslös administration. Adobe Experience Manager Forms var det första steget på vägen mot att erbjuda lättillgängliga självbetjäningstjänster på nätet för allmänheten.”

Linda Jamieson, Applications Integration Manager, Marin County

Under 2015 tog Marin County i Kalifornien USA itu med att bli bättre på att interagera med medborgarna och erbjuda mobilanpassade självbetjäningsalternativ för alla sina tjänster. De hade brottats med dyra och tidskrävande pappersprocesser. Tack vare Adobe Experience Manager Forms kan Marin County nu skapa smarta, automatiserade och responsiva formulär, som är enkla för invånarna att hitta och fylla i. Detta har bidragit till smidigare arbetsflöden och bättre rapporter överlag, vilket förbättrat relationen mellan Marin County och invånarna.

”Tack vare Adobe Experience Manager Forms har vi lyckats förenkla vår interaktion med kunderna. Vi har förkortat processerna från sju till fyra steg och fått större kontroll över varje formulär. Dessutom kan vi generera pdf-versioner av de ifyllda formulären och ge kunden en kopia, vilket ger ett extra lager av service åt kunden och större tillförlitlighet.”

Lizelle Vaughan, programchef för digitala upplevelser hos Nedbank

Nedbank är den fjärde största banken i Sydafrika, men de är mer intresserade av att bli den mest beundrade. Och för att nå det målet är det avgörande att de är innovativa och skapar problemfria kundupplevelser. Med det syftet tog Nedbank hjälp av Adobe Experience Manager Forms för att ge kunderna möjlighet att fylla i formulär på den enhet de själva ville. Nu ger det en fantastisk avkastning, där bland annat andelen färdigifyllda formulär ökat från 33 % till 80 %.

Erfarenheter från nöjda kunder

 

Fler nöjda kunder

 

Tack vare möjligheten att leverera enhetliga kundupplevelser över alla enheter med Adobe Experience Manager lyckas HUK-Coburg med sin flerkanalsmarknadsföring.

Investitionsbank Berlin använder Adobe Experience Manager Forms för att korta handläggningstiderna och få nya kunder.

Visa alla nöjda Adobe Experience Manager-kunders berättelser


Ring oss och prata om vad Adobe Experience Manager Forms kan göra för ert företag.