Stora utskriftsvolymer

Genom att konvertera PDF-dokument till utskrivbara filtyper för stora volymer kan ni uppfylla efterlevnadskraven och samtidigt tillgodose kunder som föredrar pappersbaserade kanaler.


PDF-dokument för utskrift.

Flexibilitet. Anpassningsförmåga. Det är vad som får er att sticka ut i mängden. För att snabbt kunna anpassa er efter kundernas behov eller kundspecifika krav måste ni tänka igenom er strategi för att skapa och distribuera dokument och formulär. Vissa kunder vill ha ett sömlöst, digitalt flöde medan andra föredrar – eller behöver – pappersbaserade kanaler.

Med Adobe Experience Manager Forms kan ni dra fördel av högvolymsutskrift och sömlöst konvertera PDF-dokument till utskrivbara filtyper, vilket betyder att ni kan efterleva lagkraven och tillgodose kunder som behöver pappersdokument.

Så här fungerar det.

Flexibla format
Leverera dokument i valfritt format via valfri kanal. Ni kan också använda funktioner som dokumentpaketering, Advanced Function Presentation, Tag Logical Element, MRDF och mycket mer.

Läs mer om stora utskriftsvolymer i Adobe Experience Manager

Skapa utskrivbara dokument.

Läs om hur ni kan använda Experience Manager för att sammanställa digitala filer för batchutskrift. 

Läs om att skapa utskrivbara dokument

Visa liknande funktioner

Inbäddade diagram

Koppla samman era datakällor för att öka engagemanget och lojaliteten i kritisk kundkommunikation genom att enkelt bädda in personaliserade, interaktiva diagram i dem.

Personaliserade meddelanden

Leverera personaliserade budskap till varje enskild kund utan någon manuell hantering genom att integrera data från backend-system direkt i era dokumentmallar.

Flexibel leverans

Utforma, förhandsgranska, generera och leverera olika sorters material, bland annat schemalagda meddelanden, on demand-meddelanden eller massutskick.


Ring oss och prata om vad Adobe Experience Manager Forms kan göra för ert företag.