Personaliserat innehåll

Bädda in personaliserat innehåll och erbjudanden i dokument för att skapa fler tillfällen till kors- och merförsäljning vid alla kritiska kontaktytor på kundresan.


Lyft era kundresor.

Alla kunder är ute på en resa, och deras olika resor är allt annat än identiska. Om ni missar målet riskerar ni att de kör avvägen. Men om ni möter dem på deras villkor och uppfyller deras unika behov och önskemål skapar ni oräkneliga möjligheter till att engagera och konvertera.

Adobe Experience Manager Forms har funktioner för målinriktning av upplevelser som gör att personaliseringsarbetet går snabbare. Med den här kunddrivna metoden, som bäddar in personaliserat innehåll och erbjudanden i formulär och dokument, får ni fler organiska och relevanta möjligheter till kors- och merförsäljning vid alla kritiska kontaktytor på kundresan, vilket fördjupar relationen till kunderna och ökar intäkterna.


Titta på de funktioner som ingår.

Bygg dynamiska upplevelser
Infoga genomtänkta upplevelser i formulär och dokument och skapa därigenom meningsfulla, mätbara och dynamiska konverteringstillfällen som alla tjänar på.

Med kraften hos Adobe Target
Med den oöverträffade personaliseringen i Adobe Target kan ert företag optimera alla kundupplevelser, hela tiden, och därmed skapa förespråkare och långsiktigt värde. 

Läs mer om personaliserat innehåll i Adobe Experience Manager.

Var personlig i kommunikationen med kunderna.

Titta på vår videokurs om hur ni skapar personaliserat innehåll och levererar rätt upplevelse. 

Titta nu

Var personlig i kommunikationen med kunderna.

Visa relaterade funktioner

Testa och optimera formulär

Utforma och kör A/B-testning på olika versioner av formulär. Visa resultatet i realtid och utse vinnarna för att optimera konverteringsgraden.

Flerkanalskommunikation

Skapa, förhandsgranska och publicera mobilklart material för webben och för tryck med en och samma redigerare genom att dra och släppa återanvändningsbart innehåll från kanal till kanal.

Inbäddade diagram

Koppla samman era datakällor för att öka engagemanget och lojaliteten i kritisk kundkommunikation genom att enkelt bädda in personaliserade, interaktiva diagram i dem.


Ring oss och prata om vad Adobe Experience Manager Forms kan göra för ert företag.