Adobe Experience Platform Auditor

Skanna. Lär. Förbättra. Upprepa.

Revisioner behöver inte vara obehagliga. Med Adobe Experience Platform Auditor blir de insiktsgivande, nyttiga och kanske till och med lite kul. Skanna och revidera sidor och få rekommendationer om hur era Adobe-implementeringar kan förbättras. Så att ni kan få ut mesta möjliga av er investering och skapa de allra bästa upplevelserna.

Fördelar

 

Skanna era sidor fullt ut.
Skanna upp till 500 sidor samtidigt för att granska era Adobe-implementeringar och inkludera eller exkludera sidor efter behov.

Se hur era implementeringar fungerar.
Generera rapporter som betygsätter era Adobe-implementeringar utifrån taggar, konfiguration och enhetlighet.

Förbättra sidorna med hjälp av detaljerade riktlinjer.
Förbättra era implementeringar kontinuerligt genom att justera dem efter rekommendationer från rapporter.

Communityn skapar mervärde. Varje gång.

Adobe Experience Platform Auditor utvecklades i samarbete med ObservePoint och är den första produkten i sitt slag i Adobe Experience Platform. Efterhand som fler och fler partners bygger vidare på Adobe Experience Platform får kunderna ut mer av det.

Funktioner i Experience Platform Auditor

Äntligen en revision som fungerar.

Det kan vara ett tungt arbete att underhålla komplicerade implementeringar på en webbplats, särskilt om webbplatsen hela tiden förändras. Med Experience Platform Auditor blir det enklare och ni kan se vad som fungerar, vad som inte fungerar och vad som kan förbättras. Ta en titt på de här funktionerna och hur Experience Platform Auditor kan bidra till bättre webbplatser.

Läs 5 Adobe Experience Platform Auditor tips and tricks för att lära dig hur du utvärderar och optimerar era implementeringar.

Revisionerna visar vilka URL:er som skannats och eventuella problem med de sidorna, bland annat med avseende på taggar, konfiguration och enhetlighet.

Rapporterna visar vilka implementeringar som kan förbättras och vilka som redan fungerar bra, och de märks med ”rekommenderas varmt”, ”rekommenderas” eller ”godkänns”.

Ni kan köra hur många revisioner ni vill, hur ofta ni vill, och ni kan skanna upp till 100 sidor i en revision.

Dra nytta av noggranna tester som utformats av experter så kan ni lita på att era implementeringar är korrekt utförda.

När en revisionsrapport är klar kan ni snabbt ladda ned den som en PDF-fil och dela den med andra.

Se till att ni vet om ni har den senaste och mest värdefulla teknologin.

Som Adobe Experience Cloud-kund kan ni använda Experience Platform Auditor kostnadsfritt som en del av prenumerationen.

Resurser för Experience Platform Auditor

Dokumentation

Ta del av den senaste versionsinformationen, vanliga frågor och svar, guider och mycket mer i våra hjälpavsnitt.

Revision

Läs den här bloggartikeln som går på djupet med webbplatsrevision.


Hör av er, så ska vi prata om vad Adobe Experience Platform kan göra för ert företag.