Segmentering i Adobe Experience Platform

Flexibel kundsegmentering för åtgärder i realtid.

Bygg målgruppssegment och underhåll dem automatiskt baserat på realtidskundprofiler med hjälp av Experience Platforms verktyg för kundsegmentering.

Benefits

Fördelar

Kraftfull centraliserad segmentering
Bygg segment och generera målgrupper från era data om realtidskundprofiler med verktyg för målgruppssegmentering – och underhåll allt i Experience Platform.

Enkel återkallelse av samtycke
Ge kunderna möjlighet att återkalla sitt personuppgiftssamtycke, så att ni enkelt kan ta värna om deras rättigheter när ni genererar målgrupper.

Segmentering med flera enheter
Få ut det mesta möjliga av alla datakällor genom att utöka era profildata med ytterligare data om produkter, butiker eller profiloberoende klasser.

Strömmande segmentering
Utvärdera era segmentregler direkt när data hämtas in till Experience Platform och håll segmenten uppdaterade helt automatiskt.

#fbfbfb

Självstudier om segmentering i Experience Platform

Skapa segment
Lär dig att använda segmentverktyget i Experience Platform.

Titta nu

Skapa dynamiska segment
Lär dig att skapa dynamiska segment som löser era skalbarhetsproblem.

Titta nu

Segmentering över olika klasser
Lär dig att utföra segmentering med flera enheter.

Titta nu