Segmentering i Adobe Experience Platform

Flexibel kundsegmentering för åtgärder i realtid.

Bygg målgruppssegment och underhåll dem automatiskt baserat på realtidskundprofiler med hjälp av Experience Platforms verktyg för kundsegmentering.

Flexibel segmentering
Fördelar

Fördelar

Kraftfull centraliserad segmentering
Bygg segment och generera målgrupper från era realtidskundprofiler med verktyg för målgruppssegmentering – och underhåll allt i Experience Platform.

Enkel avanmälan
Ge kunderna möjlighet att skicka avanmälningar för deras personuppgifter, som ni enkelt kan ta hänsyn till när ni tar fram målgrupper.

Segmentering med flera enheter
Få ut mesta möjliga av alla datakällor genom att utöka profildata med ytterligare data om produkter, butiker eller profiloberoende klasser.

Strömmande segmentering
Utvärdera segmentregler direkt när data hämtas in till Experience Platform och håll segmenten uppdaterade helt automatiskt.

Självstudier om segmentering i Experience Platform

Skapa segment
Lär dig hur du använder segmentverktyget i Experience Platform.

Skapa dynamiska segment
Lär dig hur du skapar dynamiska segment som löser era skalbarhetsproblem.

Segmentering över olika klasser
Lär dig hur du utför segmentering med flera enheter.