Funktioner

TVSDK

Skapa och leverera video till alla enheter och plattformar via ett enda arbetsflöde.


Avancerade verktyg för videouppspelning. Förenklad kodning.

TV har utvecklats. Det finns inte längre bara en skärm och en viss tid man måste titta på programmen. TV finns nu överallt. I folks fickor. I deras ryggsäckar. Och så förstås i deras vardagsrum också. Det är TV överallt. TV Everywhere. Och ni kan inte vara med i leken om ni inte har rätt programvara för att förvandla alla skärmar till TV-apparater. 

Med Adobe Primetime TVSDK får ni de utvecklingsverktyg ni behöver för att nå alla de här skärmarna och leverera exceptionella videoupplevelser för alla enheter. Tack vare Adobe Primetime når ni fler enheter och förenklar den storskaliga videoannonseringen. Dessutom kan ni skydda ert material så att det inte går att spara eller kopiera något innehåll utan tillåtelse. Kort sagt kan ni med Adobe Primetime TVSDK snabbt skapa innehåll, spåra resultat och generera intäkter.

Se hur det fungerar.

Färre videouppspelningsfel
Minska videouppspelningsfelen med omdirigeringsfunktionen i Adobe Primetime, som automatiskt dirigerar om till andra alternativ vid leveransproblem.

Analysintegreringar
Samla in data från målgrupper i Adobe Analytics eller andra analysplattformar för att få statistik om videoanvändning på detaljnivå.

Stöd för flera ljud och språk
Skapa en enda videoström för ett event eller program med flera ljud- eller språkspår.

Ompaketeringstjänst (CRS)
Försäkra er om att material som inte är av HLS-typ omkodas i realtid och kan spelas upp korrekt i HLS-strömmar. Manifestservern anropar CRS när en annons som inte är av HLS-typ identifieras.

Interaktiva annonsformat
Utnyttja stödet för alla interaktiva annonsformat, bland annat VPAID/VPAID 2.0 och Flash.

Videospelarfunktioner
Lägg till undertexter (inbäddade undertexter av typerna WebVTT, 608 och 708) så att era videoklipp blir tillgängliga för fler. Förbättra videoupplevelsen ytterligare genom att emulera traditionella DVR-upplevelser med funktioner som snabbspolning framåt och bakåt.

Läs mer om TVSDK i Adobe Primetime

Få mer information om Adobe Primetime.

Det finns ytterligare dokumentation, guider och annan information på den allmänna hjälpsidan för Adobe Primetime.

Läs mer

Primetime_tvsdk

Visa relaterade funktioner

Autentisering

Öppna för betal-TV-innehåll på alla enheter med denna Emmy-vinnande lösning som används i 99 % av hushållen med betal-TV i USA.

Övervakning av samtidig användning

Minska oauktoriserad kontodelning över alla era strömmande betal-TV-kanaler.

Ring oss och prata om vad Adobe Primetime kan göra för ert företag.