Adobe Target-partners

Vi samarbetar med tusentals globala varumärken som hjälper er att komma igång med Adobe Target. De råder er på vägen så att ni kan leverera mer personaliserade upplevelser.

Hitta en partner  |  Inloggning för befintliga partners

Lösningspartners

Lär känna våra lösningspartners och ta reda på hur de kan hjälpa er att maximera er investering i Adobe Target. De förstår att era målgrupper är unika och har unika utmaningar. Med deras expertråd kan ni höja er över mängden och leverera superpersonliga upplevelser till era kunder.

Få ut mer av er investering med våra teknikpartners.

Utöka värdet på Adobe Target med program från andra leverantörer i Adobe Marketing Cloud Exchange.

Microsoft-partnerskap

Ett nytt partnerskap, en ny möjlighet.


Ring oss och prata om vad Adobe Target kan göra för ert företag.