• Inledning
 • /content/dam/dx/us/en/product-tours/workfront/images/DOTCOM-61753-ProductTourSlices-VisualChapterMenuassets-1.svg
 • No chapter image provided
 • true
  • No section title provided
  • I Workfront Home lyfts uppgifterna fram så att du snabbt kan göra det du behöver.
  • video
  • /content/dam/dx/us/en/product-tours/workfront/video/Chapter 1_Video01.mp4
  • No section title provided
  • Genom att fästa den aktuella sidan kan du skapa en dynamisk arbetsyta.
  • video
  • /content/dam/dx/us/en/product-tours/workfront/video/Chapter 1_Video02.mp4
  • No section title provided
  • Använd favoriterna för att kategorisera viktiga uppgifter så att du snabbt kommer åt dem.
  • video
  • /content/dam/dx/us/en/product-tours/workfront/video/Chapter 1_Video03.mp4
  • No section title provided
  • I aviseringarna ser du förfrågningar, uppdateringar och kommentarer om arbetsuppgifter i realtid.
  • video
  • /content/dam/dx/us/en/product-tours/workfront/video/Chapter 1_Video04.mp4
  • No section title provided
  • Använd navigeringsmenyn för att hitta portföljer, förfrågningar, resurser och mycket mer.
  • video
  • /content/dam/dx/us/en/product-tours/workfront/video/Chapter 1_Video05.mp4
 • /content/dam/dx/us/en/product-tours/workfront/images/DOTCOM-61753-ProductTourSlices-Card-1-268x168.png
 • Bra jobbat!
 • Du har slutfört kapitel 1, Inledning
 • Huvudmeny
 • Nästa avsnitt
 • Strategi och igångsättning
 • /content/dam/dx/us/en/product-tours/workfront/images/DOTCOM-61753-ProductTourSlices-VisualChapterMenuassets-2.svg
 • No chapter image provided
 • true
  • No section title provided
  • Gå till Portfolio Dashboard för att hantera alla arbetsuppgifter från ett och samma ställe.
  • video
  • /content/dam/dx/us/en/product-tours/workfront/video/Chapter 2-1.mp4
  • No section title provided
  • I Portfolio Dashboard kan du överblicka alla arbetsuppgifter.
  • video
  • /content/dam/dx/us/en/product-tours/workfront/video/Chapter 2-2.mp4
  • No section title provided
  • Det verkar som om du har nya aviseringar. Öppna aviseringarna.
  • video
  • /content/dam/dx/us/en/product-tours/workfront/video/Chapter 2-3.mp4
  • No section title provided
  • Öppna Phils kommentar.
  • video
  • /content/dam/dx/us/en/product-tours/workfront/video/Chapter 2-4.mp4
  • No section title provided
  • Med uppdateringsfunktionen i Workfront kan du samarbeta smidigt med ditt team på specifika projekt i portföljen. Skriv ditt svar till Phil och klicka på Reply.
  • video
  • /content/dam/dx/us/en/product-tours/workfront/video/Chapter 2-5.mp4
 • /content/dam/dx/us/en/product-tours/workfront/images/DOTCOM-61753-ProductTourSlices-Card-2-268x168.png
 • Bra jobbat!
 • Du har slutfört kapitel 2, Strategi och igångsättning
 • Huvudmeny
 • Nästa avsnitt
 • Budget och planering
 • /content/dam/dx/us/en/product-tours/workfront/images/DOTCOM-61753-ProductTourSlices-ChapterIcons-3.svg
 • /content/dam/dx/us/en/product-tours/workfront/images/DOTCOM-61753-ProductTourSlices-BudgetandPlan-467x263.png
 • true
  • No section title provided
  • Nu ska du arbeta med projektet ”Create Virtual Server”. Öppna favoriterna.
  • video
  • /content/dam/dx/us/en/product-tours/workfront/video/Chapter 3-1.mp4
  • No section title provided
  • Öppna projektet ”Create Virtual Server for Mobile Trading”.
  • video
  • /content/dam/dx/us/en/product-tours/workfront/video/Chapter 3-2.mp4
  • No section title provided
  • Från ett och samma ställe kan du uppdatera projekt, granska och lagra dokumentation samt samarbeta i olika team.
  • video
  • /content/dam/dx/us/en/product-tours/workfront/video/Chapter 3-3.mp4
  • No section title provided
  • Klicka på Scheduling i det vänstra navigeringsfältet för att börja fördela resurser.
  • video
  • /content/dam/dx/us/en/product-tours/workfront/video/Chapter 3-4.mp4
  • No section title provided
  • Du kan använda filter för att snabbt hitta rätt teammedlemmar för uppgiften.
  • video
  • /content/dam/dx/us/en/product-tours/workfront/video/Chapter 3-5.mp4
  • No section title provided
  • Spara tid i fördelningen av arbetsuppgifter. Klicka på Auto och tilldela uppgifter till teamen på ett ögonblick.
  • video
  • /content/dam/dx/us/en/product-tours/workfront/video/Chapter 3-6.mp4
  • No section title provided
  • Workfront identifierar rätt personer för att slutföra uppgifterna. Acceptera genom att klicka på Make 16 Assignments.
  • video
  • /content/dam/dx/us/en/product-tours/workfront/video/Chapter 3-7.mp4
 • /content/dam/dx/us/en/product-tours/workfront/images/DOTCOM-61753-ProductTourSlices-Card-1-268x168.png
 • Bra jobbat!
 • Du har slutfört kapitel 3, Budget och planering
 • Huvudmeny
 • Nästa avsnitt
 • Utföra arbetsuppgifter
 • /content/dam/dx/us/en/product-tours/workfront/images/DOTCOM-61753-ProductTourSlices-ChapterIcons-4.svg
 • /content/dam/dx/us/en/product-tours/workfront/images/DOTCOM-61753-ProductTourSlices-ReviewandApprove-368x346.png
 • true
  • No section title provided
  • Flera olika team arbetar med ”Upgrade SSO Platform”. Nu tittar vi på hur dessa olika team utnyttjar Workfront för att samordna arbetsuppgifterna under hela projektet.
  • video
  • /content/dam/dx/us/en/product-tours/workfront/video/Chapter 4-1.mp4
  • No section title provided
  • Klicka på storyboardikonen.
  • video
  • /content/dam/dx/us/en/product-tours/workfront/video/Chapter 4-2.mp4
  • No section title provided
  • Under det senaste teammötet konstaterade ni att den nya projektledaren behövde ingå i ”Design & Engineering”. Du kan tilldela arbetsuppgifter direkt på kanban-tavlan.
  • video
  • /content/dam/dx/us/en/product-tours/workfront/video/Chapter 4-3.mp4
  • No section title provided
  • Lägg till Jenna Nunez i ”Design & Engineering”.
  • video
  • /content/dam/dx/us/en/product-tours/workfront/video/Chapter 4-4.mp4
  • No section title provided
  • Nu när Jenna är med kan du fortsätta med att ändra projektstatusen och uppdatera resten av teamen.
  • video
  • /content/dam/dx/us/en/product-tours/workfront/video/Chapter 4-5.mp4
  • No section title provided
  • Idag började vi jobba med konceptmodellerna. Uppdatera uppgiften och teamet. Dra kortet ”Conceptual Mockups” från New och släpp det på In Progress.
  • video
  • /content/dam/dx/us/en/product-tours/workfront/video/Chapter 4-6.mp4
  • No section title provided
  • Projektförloppet uppdateras automatiskt med ändringarna.
  • video
  • /content/dam/dx/us/en/product-tours/workfront/video/Chapter 4-7.mp4
 • /content/dam/dx/us/en/product-tours/workfront/images/DOTCOM-61753-ProductTourSlices-Card-1-268x168.png
 • Bra jobbat!
 • Du har slutfört kapitel 4, Utföra arbetsuppgifter
 • Huvudmeny
 • Nästa avsnitt
 • Granska och godkänna
 • /content/dam/dx/us/en/product-tours/workfront/images/DOTCOM-61753-ProductTourSlices-ChapterIcons-5.svg
 • No chapter image provided
 • true
  • No section title provided
  • Workfront förenklar godkännandeprocessen genom att sammanställa alla kommentarer och resursversioner.
  • video
  • /content/dam/dx/us/en/product-tours/workfront/video/Chapter 5-1.mp4
  • No section title provided
  • Identifiera snabbt ändringar och kommentarer i sida vid sida-vyn.
  • video
  • /content/dam/dx/us/en/product-tours/workfront/video/Chapter 5-2.mp4
  • No section title provided
  • Klicka på den röda kommentaren för att öppna granskningskommentarerna.
  • video
  • /content/dam/dx/us/en/product-tours/workfront/video/Chapter 5-3.mp4
  • No section title provided
  • Joan och David vill veta vad du tycker om de senaste ändringarna. Skriv ditt svar och klicka på Reply.
  • video
  • /content/dam/dx/us/en/product-tours/workfront/video/Chapter 5-4.mp4
  • No section title provided
  • Klicka på Make decision för att logga beslutet och meddela alla intressenter.
  • video
  • /content/dam/dx/us/en/product-tours/workfront/video/Chapter 5-5.mp4
 • /content/dam/dx/us/en/product-tours/workfront/images/DOTCOM-61753-ProductTourSlices-Card-1-268x168.png
 • Bra jobbat!
 • Du har slutfört kapitel 5, Granska och godkänna
 • Huvudmeny
 • Nästa avsnitt
 • Mäta och optimera
 • /content/dam/dx/us/en/product-tours/workfront/images/DOTCOM-61753-ProductTourSlices-ChapterIcons-6.svg
 • No chapter image provided
 • true
  • No section title provided
  • Klicka på Portfolio Optimization.
  • video
  • /content/dam/dx/us/en/product-tours/workfront/video/Chapter 6-1.mp4
  • No section title provided
  • I den här vyn ser du portföljens attribut och kan fatta en del beslut om arbetsuppgifterna i den.
  • video
  • /content/dam/dx/us/en/product-tours/workfront/video/Chapter 6-2.mp4
  • No section title provided
  • Portfolio Optimization har identifierat följande projekt som projekt med höga kostnader och låg prioritet. Vi flyttar ut dem från portföljen och tar hand om dem senare. Avmarkera de här fyra projekten.
  • video
  • /content/dam/dx/us/en/product-tours/workfront/video/Chapter 6-3.mp4
  • No section title provided
  • Klicka på Set Priority för att prioritera och lyfta fram de kvarvarande projekten.
  • video
  • /content/dam/dx/us/en/product-tours/workfront/video/Chapter 6-4.mp4
  • No section title provided
  • Klicka på Save för att uppdatera prioriteringarna för portföljen och förmedla ändringarna till resten av teamet.
  • video
  • /content/dam/dx/us/en/product-tours/workfront/video/Chapter 6-5.mp4
  • No section title provided
  • Du har uppdaterat portföljen ”Transform the Customer Experience” så att rätt projekt prioriteras.
  • video
  • /content/dam/dx/us/en/product-tours/workfront/video/Chapter 6-6.mp4
  • No section title provided
  • Du kanske behöver komma tillbaka till den här sidan för att kolla portföljen igen snart. Fäst arbetet längst upp på sidan så kommer du snabbt åt det nästa gång du loggar in.
  • video
  • /content/dam/dx/us/en/product-tours/workfront/video/Chapter 6-7.mp4
 • /content/dam/dx/us/en/product-tours/workfront/images/DOTCOM-61753-ProductTourSlices-Card-1-268x168.png
 • Bra jobbat!
 • Du har slutfört kapitel 6, Mäta och optimera
 • Huvudmeny
 • Nästa avsnitt