Breakouts

B2B

Ett misstag är en chans att lära sig – optimal kunskapsinhämtning inom marknadsföring

Anna Leary – Perkuto

Om ni saknar rätt taxonomi, skyndar genom byggen eller har fler verktyg än ni kan använda riskerar marknadsföringsteknologin – marknadsföringens hörnsten – att stjälpa er i stället för att hjälpa er. Ta del av den här sessionen och dra lärdom av mångårig erfarenhet inom marknadsföringsteknologi (och i synnerhet av Marketo Engage). Även de bästa marknadsföringsteknologierna kan falla till föga på grund av den mänskliga faktorn. Följ med på den här sessionen och ta del av de vanligaste misstagen och fallgroparna vad gäller marknadsföringsteknologi och hur ni undviker dem.

Relaterade produkter

Visa relaterat innehåll