เปลี่ยนทักษะการสร้างสรรค์แบบดิจิทัล

Universiti Teknologi MARA (UiTM) ร่วมมือกับ Adobe เพื่อฝึกอบรมบุคลากรและนักศึกษาให้มีประสิทธิภาพเหนือกว่าในที่ทำงานดิจิทัล

Universiti Teknologi Mara

ก่อตั้งเมื่อ

ปี 2499

พนักงาน: 17,792 คน ประกอบด้วยผู้สอน 8,772 คนและผู้ที่ไม่ได้สอน 9,020 คน
นักเรียน 165,598 คน
ชาห์อาลัม มาเลเซีย www.uitm.edu.my

อารมณ์

ลดค่าใช้จ่าย และเปลี่ยนให้เป็นสภาพแวดล้อมที่ไร้กระดาษ

ผลิตภัณฑ์:

วัตถุประสงค์

เปลี่ยนความชอบในการเรียนรู้ของนักเรียน

แรงกดดันทางเทคโนโลยีท่ามกลางภูมิทัศน์การศึกษาที่พัฒนาขึ้น

ระดับการยอมรับเทคโนโลยีที่แตกต่างกันระหว่างนักการศึกษาและผู้ดูแลระบบที่ UiTM

ผลลัพธ์

ประสิทธิภาพของนักเรียน ดีขึ้น

ยกระดับ ภาพลักษณ์ ของ UiTM ในฐานะสถาบันการศึกษาที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลก

ลดค่าใช้จ่าย และย้ายไปสู่สภาพแวดล้อมที่ไร้กระดาษ

เพิ่ม คุณค่าทางการศึกษา สำหรับนักเรียนด้วยโปรแกรมที่สนับสนุนวัตถุประสงค์การเรียนรู้โดยตรง

“ในฐานะมหาวิทยาลัยชั้นนำ เราต้องสามารถจัดหาทรัพยากรและหลักสูตรที่จะทำให้นักเรียนของเราพร้อมสำหรับการทำงานในอนาคต”

ศาสตราจารย์กิตติคุณดาโต๊ะ ดร. Hassan

รองอธิการบดีของ UiTM กล่าว

นักเรียนต้องปรับตัวเข้าสู่มาเลเซียในยุคดิจิทัลที่กำลังแผ่ขยาย

Universiti Teknologi MARA (UiTM) เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ใหญ่ที่สุดของมาเลเซียในแง่ของขนาดและจำนวนประชากร มหาวิทยาลัยมุ่งมั่นที่จะจัดเตรียมนักศึกษาให้พร้อมสำหรับการทำงานในอุตสาหกรรมและหน่วยงานสาธารณะที่หลากหลาย และภาคภูมิใจในการส่งเสริมวัฒนธรรมที่กล้าได้กล้าเสียด้วยความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับอุตสาหกรรมต่างๆ

นอกจากวิทยาเขตหลักในชาห์อาลัมแล้ว UiTM ยังมีวิทยาเขตของรัฐ 34 แห่ง วิทยาเขตภูมิภาค และวิทยาลัยในเครืออีก 21 แห่ง มหาวิทยาลัยเปิดสอนหลักสูตรการศึกษา 508 หลักสูตรสำหรับระดับปริญญาตรีจนถึงระดับสูงกว่าปริญญาตรีในสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรและเอื้ออำนวย

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา รัฐบาลมาเลเซียได้เสนอแผนงานเพื่อมุ่งสู่เศรษฐกิจดิจิทัล หนึ่งในความคิดริเริ่มคือการขยายอุตสาหกรรมเนื้อหาเชิงสร้างสรรค์เพื่อสร้างรายได้รวมประชาชาติที่ตั้งเป้าหมายไว้ 33 พันล้านริงกิตภายในปี 2563

ด้วยเป้าหมายที่มุ่งเน้นในการแปลงเป็นดิจิทัล นักเรียนในปัจจุบันไม่เพียงแค่ต้องการทักษะ เช่น การคิดเชิงออกแบบและการเป็นผู้ประกอบการเท่านั้น แต่ยังรวมถึงความรู้เกี่ยวกับดิจิทัลและประสบการณ์จริงด้วยซอฟต์แวร์ล่าสุดที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในสถานที่ทำงานปัจจุบัน

“กรอบที่รัฐบาลเสนอสำหรับ Education 4.0 คือการจัดหาคนรุ่นต่อไปที่มีความคิดที่เกี่ยวข้องและชุดทักษะที่สอดคล้องกันเพื่อตอบสนองความท้าทายของสถานที่ทำงานดิจิทัล ในฐานะมหาวิทยาลัยชั้นนำ เราต้องสามารถจัดหาทรัพยากรและหลักสูตรที่เตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาสำหรับการทำงานในอนาคต” ศาสตราจารย์กิตติคุณดาโต๊ะ ดร. Hassan รองอธิการบดีของ UiTM กล่าว

การเพิ่มการแข่งขันในภูมิทัศน์การศึกษา

นอกจากนี้ การแพร่หลายของสถาบันเอกชนในช่วง 15 ปีที่ผ่านมาทำให้ภาคการศึกษาของมาเลเซียแออัดมากเกินไป ในขณะเดียวกันก็ทำให้นักศึกษามีทางเลือกมากมายในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อน และยังผลักดันให้เกิดการแข่งขันอย่างกว้างขวางระหว่างสถาบันอุดมศึกษาในประเทศอีกด้วย ดังนั้น UiTM ยังต้องเผชิญกับแรงกดดันในการคิดค้นและปรับปรุงหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง

ความชอบในการเรียนรู้ของนักเรียนก็พัฒนาไปอย่างรวดเร็วเช่นกัน ผู้เรียนในปัจจุบันเป็นผู้ใช้ทางดิจิทัลที่ต้องการการศึกษาที่ผสานรวมเทคโนโลยีล่าสุดเข้ากับการเรียนรู้ของพวกเขาได้อย่างราบรื่นโดยคำนึงถึงค่าใช้จ่าย อย่างไรก็ตาม มีการนำเทคโนโลยีไปใช้ในระดับต่างๆ กันระหว่างเจ้าหน้าที่การสอนของ UiTM โดยบางคนมีความเข้าใจด้านดิจิทัลมากกว่าคนอื่นๆ ดังนั้น UiTM จึงต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าทั้งนักศึกษาและเจ้าหน้าที่เริ่มเห็นว่าเทคโนโลยีเป็นส่วนสำคัญของทุกสิ่งที่พวกเขาทำ

ด้วยปัจจัยเหล่านี้ UiTM จึงตั้งเป้าหมายที่จะเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศทางการศึกษาทั้งหมดเพื่อช่วยให้มหาวิทยาลัยนำหน้ากลุ่มคนเหล่านี้ การฝึกอบรมนักเรียนเกี่ยวกับความสามารถด้านดิจิทัลล่าสุดเป็นสิ่งสำคัญอันดับต้นๆ แต่ก็ต้องร่วมมือกันปรับทัศนคติใหม่ด้วย “วัตถุประสงค์หลักของเราคือการปลูกฝังการคิดแบบดิจิทัลทั่วทั้งสถาบันไม่ว่าจะเป็นนักการศึกษา เจ้าหน้าที่ หรือนักเรียน ดังนั้น เราจึงต้องการแพลตฟอร์มที่สร้างสรรค์ที่ทั้งสามารถเข้าถึงได้และมีประสิทธิภาพในการมอบทักษะในอนาคตที่นักเรียนของเราต้องการ” ศาสตราจารย์ ดร. Roziah Mohd Janor ผู้ช่วยรองอธิการบดีของสถาบันพัฒนาคุณภาพและความรู้ (InQKA) ที่ UiTM กล่าว

ขับเคลื่อนการศึกษาระดับโลกด้วยมาตรฐานระดับโลกด้านเครื่องมือสร้างสรรค์

Adobe Creative Cloud ได้รับเลือกให้ช่วยพลิกโฉม UiTM โดยมีแผนกศิลปะและการออกแบบเป็นผู้นำโครงการนี้ มหาวิทยาลัยได้ตัดสินใจหลังจากกระบวนการคัดเลือกที่เข้มงวดซึ่งเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์เชิงลึกด้านต้นทุนและผลประโยชน์ รวมถึงผลตอบแทนจากการลงทุนสำหรับ UiTM นอกจากนี้ยังได้รับการอนุมัติจากระดับผู้บริหาร UiTM และหน่วยงานระดับสูง เช่น กระทรวงการคลังและกระทรวงการอุดมศึกษา

เหตุผลหลักในการเลือก Creative Cloud คือชุดเครื่องมือที่ครอบคลุมและการเข้าถึงคอลเลกชันทั้งหมดของแอปเดสก์ท็อปและมือถือ Adobe ตั้งแต่สิ่งจำเป็นในอุตสาหกรรม เช่น Adobe Photoshop ไปจนถึงแอปใหม่ที่ล้ำสมัย เช่น Adobe XD ที่สำคัญกว่านั้นคือสามารถบรรจุเครื่องมือตามความต้องการส่วนบุคคลของนักเรียนแต่ละคนได้ ซึ่งหมายความว่านักเรียนจะเสียค่าใช้จ่ายในสิ่งที่พวกเขาใช้เท่านั้น

ตำแหน่งของ Adobe ในฐานะแบรนด์ชั้นนำและมาตรฐานระดับโลกสำหรับซอฟต์แวร์เชิงสร้างสรรค์เป็นปัจจัยสำคัญในการตัดสินใจ เมื่อใช้ Adobe ทำให้ UiTM วางตำแหน่งตัวเองในพื้นที่การศึกษาในฐานะสถาบันด้านดิจิทัลซึ่งนำซอฟต์แวร์ที่ทันสมัยมาใช้กับนักเรียนในสาขาความคิดสร้างสรรค์ สื่อ และเทคโนโลยี Adobe Creative Cloud ทำให้ UiTM มีความได้เปรียบเหนือมหาวิทยาลัยอื่นๆ ในมาเลเซียที่เปิดสอนหลักสูตรที่มุ่งเน้นการออกแบบที่คล้ายคลึงกัน

“โดยรวมแล้ว โซลูชันของ Adobe ช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับนักเรียนของเรามากขึ้น Adobe Creative Cloud ยังจัดหาทรัพยากรที่จำเป็นให้กับนักการศึกษาของเราเพื่อจัดเตรียมการฝึกอบรมที่สร้างผลลัพธ์อย่างแท้จริงต่ออาชีพในอนาคตของพวกเขา”

ศาสตราจารย์ด้านวิศวกรรม ดร. Abdul Rahman Omar

ผู้ช่วยอธิการบดี (ฝ่ายการวิจัยและนวัตกรรม) ของ UiTM

สร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียนสำหรับวันพรุ่งนี้

ตอนนี้ UiTM ก้าวไปอีกขั้นหนึ่งในการเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนสำหรับที่ทำงานในวันพรุ่งนี้ด้วย Adobe Creative Cloud

ขณะนี้นักเรียนได้สัมผัสและฝึกฝนในแอปสร้างสรรค์ล่าสุดของ Adobe ซึ่งเป็นมาตรฐานอุตสาหกรรมในภาคความคิดสร้างสรรค์ “โดยรวมแล้ว โซลูชันของ Adobe ช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับนักเรียนของเรามากขึ้น Adobe Creative Cloud ยังจัดหาทรัพยากรที่จำเป็นให้กับนักการศึกษาของเราเพื่อจัดเตรียมการฝึกอบรมที่สร้างผลลัพธ์อย่างแท้จริงต่ออาชีพในอนาคตของพวกเขา” ศาสตราจารย์ด้านวิศวกรรม ดร. Abdul Rahman Omar ผู้ช่วยอธิการบดี (ฝ่ายการวิจัยและนวัตกรรม) ของ UiTM กล่าว

จนถึงขณะนี้ การนำ Creative Cloud มาใช้ส่งผลให้อัตราการจ้างงานของนักศึกษาออกแบบ UiTM ดีขึ้น โดย 81% ของนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในปี 2559/2560 หางานทำได้ภายใน 6 เดือน

ความเชี่ยวชาญในแอป Creative Cloud ยังช่วยให้นักเรียน UiTM ได้รับรางวัลด้านการออกแบบมากขึ้นในสาขาความคิดสร้างสรรค์ สื่อ และเทคโนโลยีทั้งในระดับประเทศหรือระดับนานาชาติ สิ่งนี้ได้ยกระดับความมั่นใจและแฟ้มสะสมผลงานของแต่ละคน Creative Cloud ช่วยให้นักเรียนเข้าถึงศักยภาพในการสร้างสรรค์และแสดงออกอย่างคล่องแคล่วผ่านงานของพวกเขา

“Adobe Creative Cloud ได้เพิ่มปัจจัยที่ “น่าทึ่ง” ลงในหลักสูตรของเราอย่างแท้จริงและปรับวิธีคิดและสร้างสรรค์ของนักเรียนให้ทันสมัยขึ้น นักเรียนของเรารู้สึกมีพลังที่จะได้รับการฝึกอบรมด้วยซอฟต์แวร์อุตสาหกรรมล่าสุดซึ่งจะช่วยเพิ่มความมั่นใจใน UiTM และคุณภาพการศึกษาของพวกเขาที่นี่” ศาสตราจารย์ดร. Haji Mohamad Kamal Haji Harun ผู้ช่วยอธิการบดี (ฝ่ายวิชาการและนานาชาติ) ของ UiTM กล่าว

“เราเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐแห่งแรกที่นำ Adobe Creative Cloud มาใช้ในระบบขนาดใหญ่เช่นนี้ ด้วยความสามารถในการเข้าถึงได้ ทำให้นักการศึกษาจำนวนมากก้าวข้ามรูปแบบการสอนแบบเดิมๆ และนำวิธีการสร้างสรรค์แบบดิจิทัลมาใช้ซึ่งช่วยปรับปรุงคุณภาพของหลักสูตรของเราอย่างมาก”

ศาสตราจารย์ดาตินดร. Noor Habibah Arshad

ผู้อำนวยการฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานของ UiTM

การปลูกฝังความคิดดิจิทัลในด้านความคิดสร้างสรรค์ สื่อ และเทคโนโลยี

Adobe Creative Cloud ได้ให้นักการศึกษาเปลี่ยนหลักสูตรของตนด้วยแนวทางดิจิทัลสำหรับบุคลากรด้านการสอนที่ UiTM เมื่อใช้ Creative Cloud เป็นพื้นฐาน นักการศึกษาสามารถนำเสนอแผนการสอนที่มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นหัวใจหลัก ปลูกฝังวัฒนธรรมการศึกษาที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ทักษะการเป็นผู้ประกอบการ และการคิดล่วงหน้า

“เราเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐแห่งแรกที่นำ Adobe Creative Cloud มาใช้ในระบบขนาดใหญ่เช่นนี้ ด้วยความสามารถในการเข้าถึงได้ ทำให้นักการศึกษาจำนวนมากก้าวข้ามรูปแบบการสอนแบบเดิมๆ และนำวิธีการสร้างสรรค์แบบดิจิทัลมาใช้ซึ่งช่วยปรับปรุงคุณภาพของหลักสูตรของเราอย่างมาก” ศาสตราจารย์ดาติน ดร. Nor Habibah Arshad ผู้อำนวยการฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานของ UiTM กล่าว

Adobe Creative Cloud ช่วยให้นักการศึกษามุ่งเน้นไปที่การให้ข้อเสนอแนะที่สร้างสรรค์ในจุดที่สำคัญที่สุด Creative Cloud ช่วยให้นักการศึกษาสามารถใส่ความคิดเห็นและคำแนะนำเกี่ยวกับงานของนักเรียนได้โดยตรงแบบเรียลไทม์ นักเรียนยังสามารถวิจารณ์และแชร์ความคิดเห็นเกี่ยวกับงานของเพื่อนๆ ทางออนไลน์ซึ่งเป็นแบบฝึกหัดที่อำนวยความสะดวกและกระตุ้นการเรียนรู้จากเพื่อน

นอกจากนี้ UiTM ยังช่วยประหยัดต้นทุนได้อย่างมากด้วย Creative Cloud ด้วยการใช้โซลูชันบนระบบคลาวด์ แผนกได้ลดความจำเป็นในการใช้แอสเซททางกายภาพ เช่น กระดาษและวัสดุที่เสื่อมสภาพง่ายอื่นๆ ทำให้ประหยัดงบประมาณสำหรับโปรแกรมการศึกษาที่สนับสนุนวัตถุประสงค์การเรียนรู้โดยตรง

อนาคตที่สดใสกว่าที่ UiTM

ขณะนี้ UiTM กำลังวางแผนที่จะก้าวไปอีกขั้นกับ Adobe เพื่อเพิ่มชื่อเสียงในฐานะมหาวิทยาลัยของรัฐชั้นนำของมาเลเซีย เมื่อเห็นผลลัพธ์เชิงบวกจากการใช้ Creative Cloud มหาวิทยาลัยจึงวางแผนที่จะเพิ่มช่องทางการตลาดเพื่อผลักดันการสร้างแบรนด์ที่ดีขึ้นและเข้าถึงในภาคการศึกษาที่มีการแข่งขันสูง

UiTM รอคอยที่จะทำงานร่วมกับ Adobe เพื่อใช้ประโยชน์จากข้อมูลเชิงลึกที่ดีขึ้นจากแคมเปญการตลาดเพื่อให้มหาวิทยาลัยสามารถกำหนดเป้าหมายไปยังนักศึกษาที่คาดหวังในเวลาที่เหมาะสมด้วยข้อมูลที่เหมาะสมที่พวกเขาต้องการ ซึ่งจะช่วยให้สถาบันพัฒนาการมีส่วนร่วมและการรักษาผู้เรียนทั้งในประเทศและทั่วโลก

ดาวน์โหลด PDF

แนะนำสำหรับคุณ

https://main--bacom--adobecom.hlx.page/th_th/fragments/customer-success-stories/cards/th-caas-cards-random

ดูเรื่องราวของลูกค้าทั้งหมด

https://main--bacom--adobecom.hlx.page/th_th/fragments/customer-success-stories/contact-footer