#F5F5F5

แพ็กเกจ Adobe Success

ความเชี่ยวชาญเชิงกลยุทธ์และทางเทคนิคเพื่อความสำเร็จของคุณ

แพ็กเกจ Adobe Success มอบการสนับสนุนเฉพาะบุคคลในระดับสูงสุดเพื่อให้แน่ใจว่าคุณมีความเชี่ยวชาญด้านเทคนิคและคำแนะนำเชิงกลยุทธ์ที่เหมาะสมเพื่อช่วยยกระดับธุรกิจของคุณไปอีกขั้น

ดูภาพรวม

การสนับสนุนสองระดับ

Expert Success

 • การดูแลโดยผู้เชี่ยวชาญตลอด 24 ชั่วโมงทุกวันสำหรับการแก้ไขปัญหาทางเทคนิค
 • คำแนะนำเกี่ยวกับปัญหาทางธุรกิจที่สำคัญ
 • แหล่งข้อมูลที่เรียนรู้ด้วยตนเองเพื่อการแก้ปัญหาอย่างรวดเร็ว

ดาวน์โหลดชีตข้อมูล

Ultimate Success

 • ความเป็นผู้นำเชิงกลยุทธ์และลักษณะการทำงานทางเทคนิคเชิงรุก
 • ทีมผู้เชี่ยวชาญที่คุ้นเคยกับธุรกิจของคุณ
 • แผนงานที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และลำดับความสำคัญของคุณ

ดาวน์โหลดชีตข้อมูล

Expert Success
Ultimate Success
Success Team
ทีมวิศวกรสนับสนุน
 • ผู้จัดการบัญชีทางเทคนิคที่กำหนด
 • ผู้จัดการความสำเร็จของลูกค้าที่กำหนด
 • ผู้จัดการบริการสนับสนุนที่กำหนด
 • กลุ่มทีมวิศวกรด้านเทคนิคและผู้เชี่ยวชาญด้านกลยุทธ์ที่ทำงานร่วมกันเพื่อช่วยให้คุณประสบความสำเร็จได้อย่างรวดเร็ว
 • ทีมวิศวกรสนับสนุน
ความสำเร็จทางธุรกิจเชิงรุก + ทางเทคนิค
ไม่รวม
 • การทำงานที่สอดคล้องกับทีมผลิตภัณฑ์
 • การตรวจสอบการอัปเกรดและการย้ายข้อมูล การเตรียมการเผยแพร่
 • การตรวจสอบแผนงานผลิตภัณฑ์และการวางแผนความสำเร็จ
 • แผนงานด้านเทคนิคและกลยุทธ์ที่ปรับให้สอดคล้องกัน
 • การเตรียมและการวางแผนงานกิจกรรมที่สำคัญ
 • การวางแผนการใช้งานที่เกี่ยวข้องและทันท่วงที
 • แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดด้านเทคนิคและคำแนะนำระดับอุตสาหกรรม
การสนับสนุนทางเทคนิค
 • P1: การสนับสนุนในการแก้ปัญหาตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน
 • P2, P3, P4: การสนับสนุนในเวลาทำการ
 • การจัดการการหยุดทำงานมาตรฐาน
 • การจัดการการส่งเรื่องต่อแบบรวม
 • P1: การสนับสนุนในการแก้ปัญหาตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน
 • P2/P3: การสนับสนุนในการแก้ปัญหาตลอด 24 ชั่วโมงในเวลาทำการ
 • P4: การสนับสนุนในเวลาทำการ
 • การจัดการการหยุดทำงานที่จัดลำดับความสำคัญ
 • การจัดการการส่งเรื่องต่อจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ
ตัวเร่งความสำเร็จ
ไม่รวม
Library of Success Accelerators ที่กำหนดเวลาเป็นประจำโดย TAM และ CSM (ดู Success Accelerator Catalog สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม)
ช่องทางการสนับสนุน
ออนไลน์, โทรศัพท์, Experience League, ฟอรัม
พอร์ทัลออนไลน์เฉพาะบุคคล, สายโทรศัพท์ที่จัดลำดับความสำคัญ, Experience League, ฟอรัม
ส่วนเสริม Event Management
พร้อมใช้งาน
พร้อมใช้งาน
ส่วนเสริม Technical Account Director
ไม่พร้อมใช้งาน
พร้อมใช้งาน
ส่วนเสริม Advanced Cloud Support
พร้อมใช้งาน
พร้อมใช้งาน
ส่วนเสริม Mentor Sessions
พร้อมใช้งาน
รวม
ส่วนเสริม Developer Boost
พร้อมใช้งาน
รวม
ส่วนเสริม Priority Queue Bundle
พร้อมใช้งาน
รวม
Expert Success
Ultimate Success
Success Team
ทีมวิศวกรสนับสนุน
 • ผู้จัดการบัญชีทางเทคนิคที่กำหนด
 • ผู้จัดการความสำเร็จของลูกค้าที่กำหนด
 • ผู้จัดการบริการสนับสนุนที่กำหนด
 • กลุ่มทีมวิศวกรด้านเทคนิคและผู้เชี่ยวชาญด้านกลยุทธ์ที่ทำงานร่วมกันเพื่อช่วยให้คุณประสบความสำเร็จได้อย่างรวดเร็ว
 • ทีมวิศวกรสนับสนุน
ความสำเร็จทางธุรกิจเชิงรุก + ทางเทคนิค
ไม่รวม
 • การทำงานที่สอดคล้องกับทีมผลิตภัณฑ์
 • การตรวจสอบการอัปเกรดและการย้ายข้อมูล การเตรียมการเผยแพร่
 • การตรวจสอบแผนงานผลิตภัณฑ์และการวางแผนความสำเร็จ
 • แผนงานด้านเทคนิคและกลยุทธ์ที่ปรับให้สอดคล้องกัน
 • การเตรียมและการวางแผนงานกิจกรรมที่สำคัญ
 • การวางแผนการใช้งานที่เกี่ยวข้องและทันท่วงที
 • แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดด้านเทคนิคและคำแนะนำระดับอุตสาหกรรม
การสนับสนุนทางเทคนิค
ไม่รวม
 • P1: การสนับสนุนในการแก้ปัญหาตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน
 • P2/P3: การสนับสนุนในการแก้ปัญหาตลอด 24 ชั่วโมงในเวลาทำการ
 • P4: การสนับสนุนในเวลาทำการ
 • การจัดการการหยุดทำงานที่จัดลำดับความสำคัญ
 • การจัดการการส่งเรื่องต่อจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ
ตัวเร่งความสำเร็จ
ไม่รวม
Library of Success Accelerators ที่กำหนดเวลาเป็นประจำโดย TAM และ CSM (ดู Success Accelerator Catalog สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม)
ช่องทางการสนับสนุน
ออนไลน์, โทรศัพท์, Experience League, ฟอรัม
พอร์ทัลออนไลน์เฉพาะบุคคล, สายโทรศัพท์ที่จัดลำดับความสำคัญ, Experience League, ฟอรัม
ส่วนเสริม Event Management
พร้อมใช้งาน
พร้อมใช้งาน
ส่วนเสริม Technical Account Director
ไม่พร้อมใช้งาน
พร้อมใช้งาน
ส่วนเสริม Advanced Cloud Support
พร้อมใช้งาน
พร้อมใช้งาน
ส่วนเสริม Mentor Sessions
พร้อมใช้งาน
รวม
ส่วนเสริม Developer Boost
พร้อมใช้งาน
รวม
ส่วนเสริม Priority Queue Bundle
พร้อมใช้งาน
รวม

ช่วยให้บริษัทยักษ์ใหญ่บางแห่งเติบโต

“Adobe ช่วยเราแก้ไขปัญหาต่างๆ มากมายที่เราอาจขาดทักษะหรือความรู้ภายในองค์กรที่จะจัดการได้”
Thomas Boos, Omnichannel Experience Lead, IBM

ดูวิดีโอเกี่ยวกับ IBM

ยอดขายในตะกร้าสินค้าเพิ่มขึ้น 1.4 เท่าโดยการปรับปรุง UI/UX ของเว็บไซต์

การเข้าชมเว็บไซต์เพิ่มขึ้น 39% หลังจากเปิดตัวประสบการณ์ลูกค้าดิจิทัลใหม่