ฟีเจอร์

Batch and On-Demand Communications

Design, preview, generate, and deliver various types of communications, including scheduled communications like statements, on-demand communications based off of event triggers, or batch communications like privacy updates sent to all your customers.


Don’t let your last step — delivery — be an afterthought.

Staying committed to customer satisfaction takes flexibility in your communications approach, including thinking the process through from start to finish. This includes not just thinking about what you want to say, but how you’ll deliver it so you don’t  get stuck with limited options for delivering your communications.

Delivery flexibility lets you choose the best automation to deliver your communication. Schedule delivery of ongoing communications like monthly statements. Identify triggers to deliver on-demand communications. Or, to provide the same one-time update to a large group, choose batch delivery. You can also set workflow rules for specific users to edit and personalize certain parts of communications before you send them out.

See what makes it work.

Automate responses
Generate and deliver thousands of personalized documents in batches, triggered by business rules that you define. This helps you reach your customers when they are most likely to engage.

Personalized delivery
Send correspondence through a customer’s preferred channel, including web, email, app, or printed copies.

Learn more about delivery flexibility in Adobe Experience Manager.

Learn More Device

Deliver interactive communication.

Learn how you can manage the entire process of interactive communication, from preparation to delivery. 

Read more

See related features

การสื่อสารที่มีความเฉพาะตัว

ส่งมอบการสื่อสารที่มีความเฉพาะตัวไปยังลูกค้าแต่ละคนโดยไม่จำเป็นต้องดำเนินการด้วยตนเองผ่านการรวมข้อมูลจากระบบส่วนหลังลงในเทมเพลตเอกสารของคุณได้โดยตรง

การสร้างเอกสาร

สร้างข้อมูลเอกสารในรูปแบบที่หลากหลาย เช่น เอกสาร PDF และ PostScript หรือผสมผสาน เรียบเรียงใหม่ หรือปรับปรุงเอกสาร PDF หรือ XDP ที่มีอยู่

การสื่อสารหลายช่องทาง

สร้าง แสดงตัวอย่าง และเผยแพร่เว็บที่มีการตอบสนองกับมือถือและการสื่อสารพร้อมพิมพ์ภายในเครื่องมือแก้ไขแบบเดี่ยวโดยการลากและวางเนื้อหาใช้ซ้ำได้จากช่องทางหนึ่งถึงอีกช่องทางหนึ่ง


มาคุยกันว่า Adobe Experience Manager Forms จะช่วยธุรกิจของคุณได้อย่างไรบ้าง