การสัมมนาผ่านเว็บ ADOBE EXPERIENCE MAKERS

สยบความวุ่นวายในการทำงานและเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องมือสำหรับเนื้อหาของคุณด้วย Adobe

ราคา: ฟรี

ความยาว: 56 นาที

ประสบการณ์ที่น่าประทับใจของลูกค้าเริ่มจากเนื้อหาที่เฉพาะตัว และอีกมากมาย! เรียนรู้วิธีผสานการทำงานของทีมด้วย Adobe Workfront ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างการผลิตเชิงสร้างสรรค์และการจัดการแอสเซท ขณะที่ช่วยผสานการสร้างเนื้อหาและการมอบประสบการณ์

วิทยากร

ภาพถ่ายหน้าตรงของวิทยากร

Laurel Hahn Zimmer

DIRECTOR, PRODUCT MANAGEMENT
ADOBE WORKFRONT

ภาพถ่ายหน้าตรงของวิทยากร

Kari Woolf

PRINCIPAL PRODUCT MARKETING MANAGER,
ADOBE WORKFRONT

ภาพถ่ายหน้าตรงของวิทยากร

Carol Tsang

SENIOR SOLUTIONS CONSULTANT,
ADOBE WORKFRONT

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

แนะนำสำหรับคุณ

มีอะไรที่ Adobe สามารถช่วยธุรกิจของคุณได้บ้าง