Real-time Customer Data Platform

Weet wie je klanten zijn en waar ze naar op zoek zijn.

Real-time CDP geeft marketeers IT-datavoorzieningen. Verzamel, beheer en koppel data uit elke bron – waaronder persoonsgegevens – op een veilige manier in totaalprofielen met real-time inzichten die voor personalisatie en segmentatie kunnen worden gebruikt en in verschillende kanalen kunnen worden geactiveerd. En dat allemaal op grote schaal.

Kenmerk – Totaalprofiel

Je hebt profielen en real-time profielen

Tegenwoordig draait het bij marketing om een ultrasnelle één-op-één-personalisatie die ook nog eens op grote schaal moet plaatsvinden. Hiervoor moeten marketeers niet alleen de wensen en behoeften van hun klanten kennen, maar ook inzicht hebben in hun gedragingen en uiteindelijk weten "wie ze zijn". Hoewel een groot deel van de data beschikbaar is, is het voor marketeers lastig om gefragmenteerde data uit verzuilde systemen en bronnen bij elkaar te brengen om zo een zinvol profiel samen te stellen aan de hand waarvan ze contextueel relevante ervaringen kunnen aanleveren.

Marketeers vertrouwen op customer data platforms (CDP's), omdat die beloven verschillende databronnen te kunnen combineren om bekende klantprofielen samen te stellen. Zoals Forrester echter opmerkt, "ontbreekt het veel CDP's aan de cruciale mogelijkheden voor identiteitsafleiding, dataopschoning en cross-channel orkestratie", waardoor marketeers met dubbele records, verouderde informatie en het risico op datamisbruik komen te zitten.

Kenmerk – Adobe kan helpen

Adobe kan helpen

Met Real-time CDP kunnen marketeers het potentieel van hun klantdata ontsluiten met actiegerichte profielen die in real-time worden bijgewerkt en meteen voor verschillende kanalen en apparaten kunnen worden geactiveerd.

Het profiel wordt opgebouwd door eerst data van alle klantcontactpunten te integreren, waarbij persoonsgegevens uit bronnen zoals CRM-systemen en loyaliteitsprogramma's worden gecombineerd met onbekende gebruikersdata, zoals internetzoekopdrachten, advertentie-clicks en apparaat-ID's. Vervolgens wordt het profiel uitgebreid met streaming updates, cookieloze verrijkingsvoorzieningen, data-opschoningstools en identiteitsafleidingstools om één gedetailleerde, actuele identiteit samen te stellen. Dit profiel kan worden gebruikt om op het juiste moment één-op-één-ervaringen te implementeren of om op basis van specifieke gebruiksscenario's segmenten samen te stellen. Tot slot worden de persoonlijke klantgegevens privé gehouden met behulp van beveiligings- en privacytools die het eenvoudig maken om regio- en organisatiegebonden databeleidsregels af te dwingen.

Andere voordelen ontdekken

Kenmerk – Marktverantwoordelijkheid

Marktverantwoordelijkheid

Verbonden ervaringen

Kenmerk – Verbonden ervaringen

Voor jou aanbevolen

Let's talk about what Adobe Experience Cloud can do for your business.

Let's talk about what Adobe Experience Cloud can do for your business.