Archiefdocument

Je kunt automatisch een PDF-document genereren en verzenden, en het document vervolgens archiveren in het contentmanagementsysteem of de repository van je keuze, zodat naleving eenvoudig kan worden gewaarborgd.


Ondertekenen. Verzenden. Opslaan.

Nadat je klanten een online formulier hebben ingevuld en het formulier is goedgekeurd, kun je de gegevens eenvoudig overbrengen naar de gewenste datamanager. Het is echter mogelijk dat je een ontvangstbewijs aan je klant wilt – of moet – verstrekken of dat je zelf een archiefdocument wilt bewaren om de databron te documenteren.

Met de archiefdocumentfunctie kun je eenvoudig een geautomatiseerde stap aan je documentworkflow toevoegen om te zorgen dat de archiveringsvereisten worden nageleefd. Met de archiefdocumentfunctie wordt een PDF-document gegenereerd en verzonden, en wordt het document vervolgens gearchiveerd in het contentmanagementsysteem of de repository van je keuze.

Kijk hoe het werkt.

Automatisch genereren
Laat je klanten automatisch een archiefdocument genereren, dat ze vervolgens kunnen afdrukken en archiveren. Het archiefdocument bevat alle wijzigingen die je in het formulier hebt aangebracht. Velden die je niet wilt weergeven, kun je verbergen.

Kant-en-klare workflows
Genereer en archiveer documenten die je eenvoudig naar je workflow kunt slepen met kant-en-klare workflowstappen.

Meer informatie over archiefdocumenten in Adobe Experience Manager.

Beveilig een archiefdocument automatisch.

Raadpleeg onze Help-sectie voor meer informatie over de voordelen van de archiefdocumentfunctie en het automatisch genereren van archiefdocumenten.

Meer informatie

Meer mogelijkheden bij het verzenden van formulieren.

Lees in onze Help-sectie hoe je een archiefdocument genereert dat wordt getriggerd als een gebruiker op de verzendknop in een adaptief formulier klikt.

Meer informatie

Experience Manager Meer informatie Apparaat

Bekijk verwante functies

Elektronische handtekeningen

Vereenvoudig goedkeuringsprocessen waarbij meerdere klanten of goedkeurders gelijktijdig of na elkaar een formulier of document moeten ondertekenen met een veilige en rechtsgeldige elektronische handtekening met behulp van een oplossing voor elektronische ondertekening, zoals Adobe Sign.

Visuele workfloweditor

Ontwerp in een visuele editor workflows om formulieren, onboarding en klantcommunicatie te koppelen en data te integreren, zodat je content en goedkeuringen in real-time kunt routeren.

Applicatiedashboard

Stuur ingediende aanvragen via aangepaste workflows en een gecentraliseerd dashboard voor het beoordelen, goedkeuren en digitaal ondertekenen van formulieren door back-officemedewerkers, zelfs als ze onderweg zijn.


Laten we kijken wat Adobe Experience Manager Forms voor jouw bedrijf kan betekenen.