https://main--bacom--adobecom.hlx.page/fragments/products/treeview/real-time-customer-data-platform

ADOBE REAL-TIME CDP

Door klantdata samen te voegen, weet je wie je klanten zijn en waar ze naar op zoek zijn.

Met Real-Time CDP beschikken marketeers over actiegerichte data uit de hele organisatie. Je kunt op een veilige manier data uit elke bron – waaronder persoonsgegevens – verzamelen, beheren, afleiden en ordenen in totaalprofielen met real-time inzichten die voor personalisatie en segmentatie kunnen worden gebruikt en in verschillende kanalen kunnen worden geactiveerd. En dat allemaal op grote schaal.

#ffffff
Feature - Unified Profile

Je hebt profielen en je hebt actiegerichte, real-time profielen

Tegenwoordig draait het bij marketing om een ultrasnelle één-op-één-personalisatie die ook nog eens op grote schaal moet plaatsvinden. Hiervoor moeten marketeers niet alleen de wensen en behoeften van hun klanten kennen, maar ook inzicht hebben in hun gedragingen en uiteindelijk weten "wie ze zijn". Hoewel een groot deel van de data beschikbaar is, is het voor marketeers lastig om gefragmenteerde data uit verzuilde systemen en bronnen bij elkaar te brengen om zo een zinvol profiel samen te stellen aan de hand waarvan ze contextueel relevante ervaringen kunnen aanleveren.

Marketeers vertrouwen op customer data platforms (CDP's), omdat die beloven verschillende databronnen te kunnen combineren om bekende klantprofielen samen te stellen. Zoals Forrester echter opmerkt, "ontbreekt het veel CDP's aan de cruciale mogelijkheden voor identiteitsafleiding, dataopschoning en cross-channel orkestratie". In plaats van dat de klantdata daadwerkelijk wordt samengevoegd, blijven marketeers bij deze CDP's zitten met dubbele records, verouderde informatie en het risico van datamisbruik.

Feature - Adobe Can Help

Je hebt profielen en je hebt actiegerichte, real-time profielen

Met Real-Time CDP kunnen marketeers het potentieel van hun klantdata ontsluiten met actiegerichte profielen die in real-time worden bijgewerkt en meteen voor verschillende kanalen en apparaten kunnen worden geactiveerd.

Het profiel wordt opgebouwd door eerst data van alle klantcontactpunten te integreren, waarbij persoonsgegevens uit bronnen zoals CRM-systemen en loyaliteitsprogramma's worden gecombineerd met onbekende gebruikersdata, zoals internetzoekopdrachten, advertentie-clicks en apparaat-ID's. Vervolgens wordt het profiel uitgebreid met streaming updates, cookieloze verrijkingsvoorzieningen, data-opschoningstools en identiteitsafleidingstools om één gedetailleerde, actuele identiteit samen te stellen. Dit profiel kan worden gebruikt om op het juiste moment één-op-één-ervaringen te implementeren of om op basis van specifieke gebruiksscenario's segmenten samen te stellen. Tot slot worden de persoonlijke klantgegevens privé gehouden met behulp van beveiligings- en privacytools die het eenvoudig maken om regio- en organisatiegebonden databeleidsregels af te dwingen.

Persoonsprofielen

B2C- en B2B-marketeers kunnen afzonderlijke persoonsrecords uit meerdere systemen aan elkaar koppelen om gecombineerde persoonsprofielen te creëren. Deze profielen bevatten gekoppelde identiteiten, plus alle real-time consumenten-, beroepsmatige of gecombineerde kenmerken en gedragsdata van je klant voor alle kanalen en alle bedrijfssegmenten.

Feature - Person Profiles
Feature - Account profile

Accountprofielen

B2B-marketeers kunnen afzonderlijke records van bedrijven uit meerdere systemen combineren om samengevoegde accountprofielen te maken met gekoppelde identiteiten, plus alle bijbehorende gekoppelde accountspecifieke kenmerken, inkoopgroepen en verkoopkansen. Deze profielen maken de sterkst gepersonaliseerde, op accounts gebaseerde marketingervaring mogelijk.

Voor jou aanbevolen

https://main--bacom--adobecom.hlx.page/fragments/products/cards/rtcdp-product-cards