https://main--bacom--adobecom.hlx.page/fragments/products/treeview/workfront-benefits

ADOBE WORKFRONT

Strategie inzetten van visie tot actie tot resultaten

Het komt nogal eens voor dat een strategie niet meer aansluit bij de dagelijkse werkzaamheden. Het valt dan ook niet mee om iedereen van alles op de hoogte te houden. Workfront helpt je een strategie te definiëren, deze binnen je hele organisatie uit te rollen en deze vervolgens te verbinden aan de planning, toewijzing en levering van werk, zodat je teams zich kunnen focussen op werk dat ertoe doet.

https://main--bacom--adobecom.hlx.page/fragments/products/banners/workfront/workfront-in-action

#ffffff
intelligent-commerce-do-more

Zelfs de beste plannen kunnen op niets uitlopen in de dagelijkse praktijk

De meeste bedrijven stellen zichzelf een aantal hoge doelen die ze nastreven. Maar bij de planning en prioritering van werk richten veel bedrijven zich alleen op de beantwoording van de urgente vragen, zoals door wie, wanneer en hoe het werk wordt gedaan. Als je teamleden niet goed weten waarom ze aan een project werken, wordt hun werk stuurloos en, nog erger, hebben organisaties moeite hun doelen te bereiken. Om te groeien heb je een duidelijk plan nodig en moet je hele organisatie hier achter staan.

De juiste werkbeheeroplossing moet het eenvoudig maken een strategie te definiëren en deze te verbinden met je workflow en moet je helpen die projecten te selecteren die het meest aansluiten bij die strategie. De resultaten: betekenisvoller werk van betere kwaliteit met minder overbesteding en minder tijdverlies.

Adobe can help

Adobe kan je helpen

Met Adobe Workfront kun je niet alleen je strategische doelen definiëren, maar ze ook aanpassen wanneer de prioriteiten veranderen. Vervolgens kun je eenvoudig je visie naar de rest van de organisatie uitrollen, je teams op één lijn krijgen en werk verbinden met het hogere doel.

Zo helpt Workfront je een helder strategisch plan te maken:

Je strategie definiëren
Stel een heldere strategie op, zelfs met minimale input. Naarmate je meer informatie en data verzamelt, wordt je strategie steeds duidelijker.

Scenarioplanning
Vergelijk verschillende 'wat-als'-scenario's om het beste pad vooruit te vinden. Zet hierbij de realiteit van resources en budget af tegen de strategische langetermijndoelen van je bedrijf.

Geautomatiseerde werkprioritering
Vergelijk elke werkaanvraag in het licht van je gedefinieerde doelen om vast te stellen welke klussen het eerst worden toegewezen, zodat je het werk met de meeste waarde het eerst kunt laten doen.

Real-time doelen volgen
Laat teams zien hoe het werk dat zij doen je strategische plan ondersteunt. Workfront houdt voortgang bij in het licht van je bedrijfsdoelen en markeert welke opdrachten de grootste impact hebben.

Pennstate

"Strategie en uitvoering kunnen niet los van elkaar staan. Doelen en Scenarioplanner verbinden deze processen, waardoor wij steeds opnieuw kunnen prioriteren en plannen en we zeker weten dat iedere betrokkene precies weet waar hij of zij zich op moet richten. In de snel veranderende omgeving van nu is een dergelijke agility en focus absoluut cruciaal."

JEN KREMPA

Executive Director Strategic Planning and Administration

Het verhaal van Penn State bekijken

Verdiep je in de functies voor strategische planning

Met online proeflezen en goedkeuren hoeven reviews en goedkeuringen nog slechts enkele minuten te duren

Meer informatie

Werkautomatisering dicht de kloof tussen data, mensen en technologie

Meer informatie

Gerelateerde content

Content as a Service v2 - Thursday, November 16, 2023 at 12:26