Samarbetet Adobe + Microsoft

Personaliserade upplevelser börjar med ett smidigt och friktionsfritt samarbete.

Adobe och Microsoft samarbetar för att förena data, innehåll och processer, så att ni kan omvandla er verksamhet och leverera de exceptionella upplevelser kunderna vill ha över alla kontaktytor.

Samarbetet Adobe + Microsoft

Adobe presenterar

Ett nytt CRM som drivs av Adobe, Microsoft Dynamic 365 och C3.ai

Vi introducerar C3 AI CRM, ett nytt CRM som hämtar kraft från Experience Cloud och är utformat för att öka kundernas engagemang med avancerad AI och prediktiva insikter för världens största branscher.

Håll jämna steg med den digitala utvecklingen

Framtidssäkra er kundupplevelse med hjälp av Adobes och Microsofts kombinerade innovationsförmåga. 

Oöverträffade kundprofiler

Få insikter i realtid för hela kundresan genom att samla alla sälj- och marknadsföringsdata i en enda profil.

Bättre kundupplevelser

Aktivera profiler för att förutse kundernas behov, koppla samman deras upplevelser och personalisera vid varje kontaktyta på deras resa.

Effektiviserad verksamhet

För samman era marknadsförings- och säljteam så att ni kan sälja snabbare och mer effektivt med automatiserad uppföljning för att hantera, spåra och genomföra affärer som lyfter resultatet såväl som avkastningen.

Förtroendefullt samarbete

Stöd företagets digitala omvandling med hjälp av Adobes och Microsofts kompetens och innovationsförmåga och få tillgång till vårt kombinerade partnerekosystem och Microsofts världsledande molnplattform.

Adobe och Microsoft hjälper er att omvandla verksamheten

Kundframgångar med Adobe och Microsoft

En samlad vision. Med samlade data.

Adobe och Microsoft slår sig samman med SAP och skapar Open Data Initiative. Det är ett öppet och utbyggbart initiativ som tar ett helt nytt grepp om kundupplevelsehanteringen. Nu kan ni få en fullständig bild av kunden med en smidig ström av sammankopplade data om beteenden, transaktioner, finansiella uppgifter och drift för att förstå vad era kunder behöver i realtid.

Ring oss så ska vi prata om vad Adobe och Microsoft kan göra för ert företag.