Adobe Workfront

Produktdemo

Workfront är ledaren inom arbetsledning och projekthantering. Workfront kopplar strategi till leverans, integrerar personer och data över hela företaget och leder arbetet från början till slut, så att du kan leverera mätbara resultat.

I den här interaktiva demon får du praktisk erfarenhet av några av funktionerna i Workfront-plattformen. Du ser hur du utför viktiga åtgärder som hjälper teamen att planera, leda och slutföra arbete i stor skala.

Du har just upplevt några viktiga funktioner i Workfront.

Kontakta en av våra säljare och lär dig mer om hur Workfront kan möta era arbetsledningsbehov.

Gräv djupare med de här rekommenderade e-böckerna och rapporterna