DSP-verktyg för företag

Gräv djupare med mer sofistikerad databearbetning för större insikter. Aktivitetsloggar med rådata visar detaljerad kampanjaktivitet som går rakt till din egen databas eller plattform för datahantering. Du får resultatstatistik direkt till annonsörens originalprogram från vår rapporterande API.


De ultimata verktygen som är utformade att hålla takten med ditt företag.

Dina reklamkampanjer är flerdimensionella, så varför skulle du titta på de olika resultaten skilda från varandra? Oavsett om det handlar om flera olika sökplattformar, flera olika utgivare eller flera olika enheter så behöver du en överblick över kampanjens resultat – och det ska inte behöva involvera ett evigt gissande, kontrollerande och analyserande.

Med de företagsanpassade verktygen i Adobe Advertising Cloud kan du förbättra din förmåga att bearbeta, analysera och agera utifrån kampanjrapportering. Det bästa med det hela är att allt sker i dina databaser och plattformar för datahantering (DMP), och alltid på dina villkor.

Så här fungerar det.

Aktivitetsloggar med rådata
Hämta aktivitetsloggar med rådata genom en server-till-server-integrering. Få detaljerade aktivitetsloggar för kampanjer att analysera och agera som du önskar direkt i din egna databas eller plattform för datahantering (DMP).

Rapporterande API
API-integrering möjliggör hämtning av resultatstatistik direkt till annonsörens originalprogram för granskning och vidare datahantering. Analysera statistik över kampanjer, annonser, annonsörer, placeringar med mera.

Visa liknande funktioner

Planering över flera skärmar

Planera och köp annonsering över olika skärmar och format. Hämta befintliga tv- och webbplaner eller en kombination av datauppsättningar för att fastställa den optimala blandningen av annonsutrymmen och effektiv budgetering för varje kanal, för att sedan kunna mäta räckvidd, frekvens och inverkan exakt.

Verktyg för varumärkesskydd

Skydda varumärket med vår branschledande verktyg för att säkerställa att marknadsföringsmaterial visas på bästa möjliga sätt. Sidgranskningsfunktioner identifierar och minskar risken för felaktig annonsering medan pre-bid-filtrering identifierar och förhindrar bedrägerier, varumärkesöverträdelser och synlighet som inte är optimal.

Effektivitetsverktyg

Utnyttja din tid till fullo med en mängd av verktyg, produkter och integreringar, inklusive enkla och flexibla målsättnings-/optimeringsdefinitioner, resultatmål på paketnivå, förbättrade massredigerings- och masskapandeverktyg samt resultatstatistik.


Ring oss och prata om vad Adobe Advertising göra för för ert företag?