Ad hoc-analys

Med vår Analysis Workspace-funktion får ni en robust och flexibel arbetsyta för era anpassade analysprojekt. Dra och släpp datatabeller, visualiseringar och komponenter (kanaler, dimensioner, mätvärden, segment och detaljerade tidsperioder) till projekt.

Läs guiden med tips och tricks om Analysis Workspace


Ni har frågor. Nu har ni svar också.

Vitsen med alla dessa data är förstås att analysera dem och ta reda på vad som händer i företaget. Vad har era kunder för sig? Hur påverkar det era intäkter? Varför fungerar den ena kampanjen men inte den andra? Svaren på de här frågorna finns oftast i företagets data, men de är svåra att hitta på grund av klumpiga och tidsödande frågor och statiska rapporter som bara du ser. Det innebär inte bara att det är svårt att få svar i realtid, utan även att du ägnar större delen av dagen åt att rapportera till andra i företaget i stället för att leta efter de insikter som faktiskt betyder något.

Med vår Analysis Workspace-funktion ger vi alla i företaget – nybörjare såväl som dataexperter – ett gemensamt ställe för dynamisk analys av datatabeller, visualiseringar och komponenter så att ni kan skapa exempelvis utvärderingar och segment. Allt i realtid.

Flerdimensionell webbplatsanalys

Dra och släpp datadimensioner, mätvärden, segment och detaljerade tidsperioder för att få svar på en fråga lika snabbt som du ställer den.

Obegränsad segmentering i realtid

Skapa smala besökarsegment som kan jämföras med varandra för att identifiera nya segment, insikter och möjligheter.

Avancerad rapportering

Bygg och analysera konverteringsresor på flera sidor med avancerade bortfallsrapporter och använd anpassningsbara standardinställningar för förbättrad konvertering och trafikrapportering.

Flera rapporter på en skärm

Analysera flera rapporter på en skärm så att du kan jämföra dem sida vid sida utan att växla mellan olika flikar.

Rapporter för mobilsegment

Använd rapporter som skapats speciellt för att observera mobilbesökarnas beteende, till exempel för att jämföra mobilkonverteringar med webbkonverteringar och sökord för mobilbesökare jämfört med webbesökare.

Avvikelseidentifiering

Använd Adobe Analytics och maskininlärningen i Adobe Sensei för att hitta statistiskt signifikanta toppar och dalar i alla mätvärden.

Lär dig mer om ad hoc-analys i Adobe Analytics.

Visa översikten.

Se hur du använder vår enkla Analysis Workspace för ad hoc-analyser.

Titta nu

Kika in i vårt bibliotek med självstudier.

Titta på vår samling med videofilmer om ad hoc-analys.

Titta nu

Få tips om ad hoc-analys.

Här följer några användbara tips för att ni som organisation ska få nya och intressanta insikter från era data.

Läs mer

Visa relaterade funktioner.

Avancerad segmentering

Med vår funktion för smarta segment kan ni identifiera de statistiskt mest signifikanta skillnaderna i ett obegränsat antal segment med hjälp av automatisk analys av alla mätvärden och dimensioner. Identifiera automatiskt viktiga egenskaper hos de segment som förbättrar företagets nyckeltal.

Avvikelseidentifiering

Statistisk modellering hittar automatiskt oväntade trender i era data genom att analysera mätvärden och fastställa en nedre och övre gräns samt ett förväntat intervall för värden. Vid en oväntad ned- eller uppgång varnas du i rapporten.

Flödesanalys

Bortfalls- och flödesanalys visar var besökarna lämnar eller vart de går via en fördefinierad sekvens med sidor. Med hjälp av våra visualiseringar kan ni jämföra segment, ordna om steg, mixa och matcha värden och mycket mer.


Hör av er, så ska vi prata om vad Adobe Analytics kan göra för ert företag.