ADOBE ANALYTICS

Ta reda på hur Adobe Analytics står sig jämfört med andra analyslösningar.

Ta reda på varför branschrapporter och kunder fortsätter att ranka Adobe Analytics som ledare inom teknologier för kundanalys.

Se hur Adobe Analytics fungerar i praktiken

Det här bör ni tänka på när ni jämför analyslösningar.

Funktioner

Konkurrerande lösningar

Adobe Analytics

Samla in och mäta

De samlar in data från ett begränsat antal källor och samplar dessa, och ni får bara se en del av den fullständiga datauppsättningen.

Vi ger er möjlighet att samla in data från ett stort antal kanaler, bland annat röst, OTT, ljud och sakernas internet. Och ni har tillgång till alla data, hela tiden.

Utforska och förstå

De har statiska kontrollpaneler och rapporter som är besvärliga att anpassa, vilket gör det svårt och tidsödande för er att analysera data.

Vi har en helt interaktiv kontrollpanel, som är utformad för erfarna analytiker men kan användas av marknadsförare, så att ni kan skapa och använda segment, skapa algoritmbaserade aviseringar och bygga kraftfulla visualiseringar lika fort som ni tänker ut dem.

Förutse och modellera

Deras datavetenskap är begränsad och alla i företaget kan inte dra nytta av den.

Adobe Sensei är vår tekniklösning för AI och maskininlärning och ingår i alla Adobes produkter. I Adobe Analytics är Sensei motorn bakom funktioner som avvikelseidentifiering och bidragsanalys. Både dataanalytiker och marknadsförare har tillgång till de här funktionerna.

Dela och agera

Deras integrering med andra digitala tjänster är begränsad, klumpig eller obefintlig, vilket gör det svårt eller rentav omöjligt att förvandla insikter till handling.

Som en del av Adobe Experience Cloud erbjuder vi integrering med marknadens bästa produkter, som Adobe Experience Manager, Adobe Target och Adobe Campaign, så att det går snabbt och lätt att förvandla insikter till handling.

WestJet-logotyp

”Eftersom vi kan se hur framgångsrika våra kampanjer är vet vi vilka som fungerar bäst för att få kunderna att boka på vår webbplats i stället för i andra kanaler.”

 Adobe Analytics jämfört med konkurrenterna | Adobe för företag

Ahmed Elemam, Senior Digital Analyst, WestJet

Kontakta oss, så ska vi prata om vad Adobe kan göra för ert företag.

Stående