Adobe Analytics jämfört med konkurrenterna.  

Det finns många analysprodukter på marknaden. Men Adobe Analytics överträffar konkurrenterna gång på gång enligt både analytiker och kunder. Och här har ni förklaringen.

Hämta vår kostnadsfria guide om de viktigaste utvärderingskriterierna när ni väljer en lösning för marknadsanalys.

Alla andra

Adobe Analytics


Samla in och mäta

De samlar in data från ett begränsat antal källor och samplar dessa, och ni får bara se en del av den fullständiga datauppsättningen.

Vi ger er möjlighet att samla in data från ett stort antal kanaler, bland annat röst, OTT, ljud och sakernas internet. Och ni har tillgång till alla data, hela tiden.


Utforska och förstå

De har statiska kontrollpaneler och rapporter som är besvärliga att anpassa, vilket gör det svårt och tidsödande för er att analysera data.

Vi har en helt interaktiv kontrollpanel, som är utformad för erfarna analytiker men kan användas av marknadsförare, så att ni kan skapa och använda segment, skapa algoritmbaserade aviseringar och bygga kraftfulla visualiseringar lika fort som ni tänker ut dem.


Förutse och modellera

Deras datavetenskap är begränsad och alla i företaget kan inte dra nytta av den.

Vi använder prediktiva algoritmer, inbyggd statistik och maskininlärning i Adobe Sensei för att göra våra datavetenskapsfunktioner tillgängliga för både analytiker och marknadsförare.


Dela och agera

Deras integrering med andra digitala tjänster är begränsad, klumpig eller obefintlig, vilket gör det svårt eller rentav omöjligt att förvandla insikter till handling.

Som en del av Adobe Experience Cloud erbjuder vi integrering med marknadens bästa produkter, som Adobe Audience Manager, Adobe Target och Adobe Campaign, vilket gör det möjligt för er att agera snabbt och leverera upplevelser i världsklass.


Select


Prime


Ultimate


Om ert företag har ... 

en analysmetod som är under utveckling

en beprövad analysmetod

En avancerad analysmetod 

Ad hoc-analys med Analysis Workspace
Dra och släpp ett obegränsat antal datatabeller, visualiseringar och komponenter (kanaler, dimensioner, mått, segment och tidsgranularitet) till ett projekt.

Regelbaserad attribuering 
Första kontakt, sista kontakt osv.

Offlinedataintegrering
Integrera data från ett CRM-system eller någon annan källa med företagets online- eller offlinedata (t.ex. från lojalitetsprogram) som en extra analysdimension.

3

15

200

Avancerad segmentering med smarta segment 
Identifiera de statistiskt mest signifikanta skillnaderna i ett antal segment med hjälp av automatisk analys av alla mätvärden och dimensioner.

Avvikelseidentifiering 
Hitta automatiskt oväntade trender i datan. 

Bidragsanalys
Hitta dolda mönster i datan som förklarar statistiska avvikelser och identifiera korrelationer bakom oväntad kundaktivitet. 

10 tokens (körningar)

20 tokens (körningar)

Ytterligare prediktiva verktyg
Avancerade insikter från statistisk modellering och maskininlärning.

Tillval

Tillval

Tillval

Algoritmisk attribuering
Använd maskininlärning för att attribuera korrekt över era olika kanaler.

Tillval

Tillval

Tillval

Priser

Adobe Analytics Select

Begär en demo 

Adobe Analytics Prime

Begär en demo 

Adobe Analytics Ultimate 

Begär en demo 

Adobe Analytics Select

Analys i enterpriseklass.
Fatta välunderbyggda beslut i rätt ögonblick. Hitta era mest värdefulla kunder och de bästa sätten att engagera dem med hjälp av ett dra och släpp-gränssnitt för att skapa segment och anpassade rapporter.

Adobe Analytics Prime

Flerkanalsanalys för företag.
Förstå era kunder, få nya insikter och identifiera problem – allt med realtidsdata från flera kanaler. Mät hur effektiva era mobilappar är så att ni förstår hur användarna interagerar med era digitala upplevelser på olika typer av enheter.

Adobe Analytics Select

Analys i enterpriseklass.
Fatta välunderbyggda beslut i rätt ögonblick. Hitta era mest värdefulla kunder och de bästa sätten att engagera dem med hjälp av ett dra och släpp-gränssnitt för att skapa segment och anpassade rapporter.

Adobe Analytics Select

Analys i enterpriseklass.
Fatta välunderbyggda beslut i rätt ögonblick. Hitta era mest värdefulla kunder och de bästa sätten att engagera dem med hjälp av ett dra och släpp-gränssnitt för att skapa segment och anpassade rapporter.

Adobe Analytics Select

Analys i enterpriseklass.
Fatta välunderbyggda beslut i rätt ögonblick. Hitta era mest värdefulla kunder och de bästa sätten att engagera dem med hjälp av ett dra och släpp-gränssnitt för att skapa segment och anpassade rapporter.

Alla andra
De samlar in data från ett begränsat antal källor och samplar dessa, och ni får bara se en del av den fullständiga datauppsättningen.

Adobe Analytics
Vi ger er möjlighet att samla in data från ett stort antal kanaler, bland annat röst, OTT, ljud och sakernas internet. Och ni har tillgång till alla data, hela tiden.

Alla andra
De har statiska kontrollpaneler och rapporter som är svåra att anpassa, vilket gör det krångligt och tidskrävande att analysera data.

Adobe Analytics
Vi har en interaktiv kontrollpanel som är framtagen för analytiker men fortfarande är användarvänlig för annonsörer. Använd den för att skapa och tillämpa segment, ange algoritmbaserade varningar och bygga kraftfulla visualiseringar på nolltid.

Alla andra
Deras datavetenskap är begränsad och för komplicerad för att alla ska kunna använda och agera på den.

Adobe Analytics
Vi använder prediktiva algoritmer, inbyggd statistik och maskininlärning från Adobe Sensei för att göra datavetenskapsfunktioner användarvänliga för både analytiker och annonsörer.

Alla andra
Deras integrering med andra digitala tjänster är begränsande, klumpig eller obefintlig, vilket gör det svårt eller rent utsagt omöjligt att gå från insikt till handling.

Adobe Analytics
Som en del av Adobe Experience Cloud ger vi dig ledande produkter som Adobe Audience Manager, Adobe Target och Adobe Campaign. Det betyder att det går snabbt och är enkelt att agera och leverera förstklassiga upplevelser.

Rekommenderas för dig

Alla funktioner

”Eftersom vi kan se hur framgångsrika våra kampanjer är vet vi vilka som fungerar bäst för att få kunderna att boka på vår webbplats istället för i andra kanaler.”

Ahmed Elemam, Senior Digital Analyst, WestJet


Hör av er, så ska vi prata om vad Adobe Analytics kan göra för ert företag.