Avancerade beräknade mätvärden

Med hjälp av beräknade mätvärden kan ni kombinera mätvärden för att skapa matematiska och statistiska funktioner som används som nya mätvärden. Dessa kan i sin tur segmenteras och genereras för alla rapporter i vilka mätvärden läggs till.


De mätvärden ni behöver är de mätvärden ni skapar.

Många gånger ser man inte skogen för alla träd. Det ni ser med hjälp av vanliga mätvärden är inte alltid det ni vill se. Ni behöver ett sätt att vända och vrida på analyserna och se informationen från olika infallsvinklar. 

Med avancerade beräknade (eller härledda) mätvärden kan ni bygga, hantera och strukturera era egna mätvärden, så att ni kan fördjupa er i era data utan att förändra er Adobe Analytics-implementering. På så sätt blir det enklare att hantera och granska era data och skapa en välinformerad kundupplevelse.

Lättillgängliga mätvärden

Skapa mätvärden i Adobe Analytics, bland annat i Analysis Workspace och i funktionerna för avvikelseidentifiering och bidragsanalys.

Segmentering av mätvärden

Skapa nya mätvärden för specifika egenskaper. Ni kan till exempel skapa ett mätvärde för ”nya besökare” med antalet personer som besöker er för första gången.

Robusta funktioner för att skapa mätvärden

Skapa mätvärden utifrån valuta, procent eller tid. Använd grundläggande funktioner som medeltal, multiplikation eller division eller avancerade funktioner som exempelvis regression och T-score.

Lär dig mer om avancerade beräknade mätvärden i Adobe Analytics.

Skapa mätvärden, segment och datum.

Lär dig hur du skapar beräknade mätvärden, segment och datumintervall för jämförelse eller fördelning direkt i Analysis Workspace.

Titta nu

Bygg snabbt beräknade mätvärden.

Se hur du bygger beräknade mätvärden i Analysis Workspace.

Titta nu

Lär dig mer om dimensioner.

Lär dig hur du lägger till dimensioner i en formel för att snabbt skapa interna segment.

Titta nu

Gör en djupdykning i härledda mätvärden.

Besök sidan om avancerade beräknade mätvärden i hjälpen för Adobe Experience Cloud för mer information om funktioner, videofilmer, vanliga frågor och svar och mycket mer.

Läs mer

Visa relaterade funktioner.

Ad hoc-analys

Med vår Analysis Workspace-funktion får ni en robust och flexibel arbetsyta för era anpassade analysprojekt. Dra och släpp datatabeller, visualiseringar och komponenter (kanaler, dimensioner, mätvärden, segment och detaljerade tidsperioder) till projekt.

Avvikelseidentifiering

Statistisk modellering hittar automatiskt oväntade trender i era data genom att analysera mätvärden och fastställa en nedre och övre gräns samt ett förväntat intervall för värden. Vid en oväntad ned- eller uppgång varnas du i rapporten.

Bidragsanalys

Hittar dolda mönster i era data för att förklara statistiska avvikelser och identifiera samband mellan oväntade kundbeteenden, extrema värden och plötsliga toppar eller dalar för mätvärden över målgruppssegment.


Hör av er, så ska vi prata om vad Adobe Analytics kan göra för ert företag.