Avancerad segmentering

Med vår funktion för smarta segment kan ni identifiera de statistiskt mest signifikanta skillnaderna i ett obegränsat antal segment med hjälp av automatisk analys av alla mätvärden och dimensioner. Identifiera automatiskt viktiga egenskaper hos de segment som förbättrar företagets nyckeltal.


Använd segmentering för att komma till skott. Och gör det snabbt.

Era kunddata flödar in i en strid ström och ni måste ordna dem på ett funktionellt sätt, så att likheter och olikheter mellan kunderna blir tydliga. Om ni vill identifiera vad som fungerar för en högpresterande grupp och duplicera detta hos en annan grupp, måste ni förstå alla bidragande faktorer, så att ni kan hitta likartade grupper och agera för att ge dem samma upplevelse.

Alla kunder är förstås värdefulla, men segmentering hjälper er att identifiera de som kommer att ge den snabbaste och bästa avkastningen. Eftersom vi bearbetar data på ett unikt sätt kan ni skapa segment direkt från i stort sett vilka resultat som helst. Och med vår funktion för smarta segment hittar ni enklare skillnaderna hos era målgrupper. Funktionens automatiska analys bearbetar era data snabbt och i stor skala – något som är omöjligt att göra manuellt – och visar er vilka segment som företaget kan tjäna mest på.

Obegränsad segmentering i realtid

Maskininlärning utvärderar kundernas beteenden och förutser kundbortfall, sannolikheten för konvertering med mera. Det är särskilt användbart vid återmarknadsföring. 

Visualisera beteenden

Se hur besökarna använder era digitala kontaktytor – eller inte – och utnyttja dessa kunskaper för att förbättra webbplatsdesign, navigering, innehållslayout, relaterade produkter och konverteringsgrader.

Personaliserade kundanalyser – online och offline

Koppla och kombinera kunddata från traditionella och digitala marknadsföringskanaler och butiker och skapa en mer heltäckande bild av varje unik kund.

Målgruppsklustring

Analysera ett stort antal variabler samtidigt för att snabbt få nya relationer att bli värdefulla målgrupper för vidare analys, målinriktning och personalisering.

Integrering med Adobe Target

Både Analytics och Target låter er tagga och spåra, och ni kan använda arbete ni redan gjort i Analytics med Target – och vice versa – vilket sparar både tid och energi. Det minskar också alltför vanlig IT-redundans. Lär dig mer i vår tips och tricks-guide för Adobe Target i Analytics.

Lär dig hur Analytics och Target fungerar tillsammans

Lär dig mer om avancerad segmentering i Adobe Analytics.

Smarta segment – en Analysis Workspace-favorit.

Fördjupa dig i hur kunderna driver på innovationsarbetet med smarta segment i Analysis Workspace.

Läs användningsexempel

Visa relaterade funktioner.

Ad hoc-analys

Med vår Analysis Workspace-funktion får ni en robust och flexibel arbetsyta för era anpassade analysprojekt. Dra och släpp datatabeller, visualiseringar och komponenter (kanaler, dimensioner, mätvärden, segment och detaljerade tidsperioder) till projekt.

Unik databearbetning

Tack vare vårt serverbaserade sätt att bearbeta och fylla i rapportvariabler och definiera regler för besökarsegmentering kan ni skapa realtidssegmentering för alla onlinedata utan att skapa komplexa regler för er webbplats.


Hör av er, så ska vi prata om vad Adobe Analytics kan göra för ert företag.