Utforska den djupgående integreringen mellan Adobe Advertising Cloud och Adobe Analytics.

Få ut mer av era annonsinvesteringar genom att koppla betalda medier till aktiviteter på er webbplats.

Annonseringsanalys

Importera sökmotorvisningar, klickningar, kostnad, position och kvalitetsresultat från Google AdWords, Yahoo, Bing och andra sökmotorer. Koppla de här trafik- och säljvärdena till webbplatsengagemang och realtidskonverteringar i Adobe Analytics.


Samla era annonseringsdata.

Annonsering är en betydande del av er verksamhet och därför är det viktigt att ni får rätt insikter. Men det är en historiskt sett fragmenterad och svårtydd del. Att hämta in annonseringsdata och analysera dessa tillsammans med era andra data har varit problematiskt, om det alls har gått att göra.

Med Adobe Analytics kan ni sammanföra era team och data så att alla kan få en tydlig bild av företagets annonsering. Ni kan hämta realtidsdata och använda dessa för att skapa spännande och mer datadrivna annonser för era målgrupper. Och ni får dessutom veta om annonserna är effektiva och lönsamma.

Enkel konfiguration

Koppla era inloggningsuppgifter från Google, Bing, Yahoo och andra för att aktivera inbyggda integreringar med Adobe Analytics.

Smidig delning

Dela högpresterande segment för att lyfta personalisering, meddelanden, lookalike-modellering och räckvidd.

Säkert samarbete

Styr åtkomstbehörigheterna så att analytiker, annonsörer och byråer bara ser de kampanjer de arbetar med och de mätvärden som är relevanta för just dem.

Lär dig mer om annonseringsanalys i Adobe Analytics.

Analysera era annonsdata.

Analysera era annonsdata.

Se hur ni bygger bort de vattentäta skotten mellan annonsering och analys med den enkla dataanalysen i Analysis Workspace.

Titta nu

Gör en djupdykning i annonseringanalysen.

Ta en titt på annonseringsanalysen i Adobe Spark Page med information om funktioner, vanliga frågor och svar, användningsexempel och mycket mer.

Läs mer

Gör en djupdykning i annonsdataanalysen.
Använd Analytics och Adobe Advertising Cloud tillsammans.

Använd Analytics och Adobe Advertising Cloud tillsammans.

Besök den här hjälpsidan och läs om varför ni har så stor nytta av integreringen mellan Adobe Analytics och Adobe Advertising Cloud.

Visa integreringen

Visa relaterade funktioner.

Ad hoc-analys

Med vår Analysis Workspace-funktion får ni en robust och flexibel arbetsyta för era anpassade analysprojekt. Dra och släpp datatabeller, visualiseringar och komponenter (kanaler, dimensioner, mätvärden, segment och detaljerade tidsperioder) till projekt.

Avvikelseidentifiering

Statistisk modellering hittar automatiskt oväntade trender i era data genom att analysera mätvärden och fastställa en nedre och övre gräns samt ett förväntat intervall för värden. Vid en oväntad ned- eller uppgång varnas du i rapporten.

Bidragsanalys

Hittar dolda mönster i era data för att förklara statistiska avvikelser och identifiera samband mellan oväntade kundbeteenden, extrema värden och plötsliga toppar eller dalar för mätvärden över målgruppssegment.


Hör av er, så ska vi prata om vad Adobe Analytics kan göra för ert företag.