https://main--bacom--adobecom.hlx.page/fragments/products/treeview/analytics-large

Kohortanalys

Skapa och jämför grupper med kunder som har gemensamma drag över tid för att enklare identifiera och analysera viktiga trender.

____________________________________________________

Kundvärden som varar hela livet.

Det är viktigt att förstå hur kunderna agerar i ett visst ögonblick. Men om ni kan spåra dem över tid och jämföra dem med andra, liknande kunder kan ni fatta bättre långsiktiga beslut.

Med vår funktion för kohortanalys kan ni analysera en grupp människor med gemensamma drag över en angiven tidsperiod. Identifiera engagemangs- eller bortfallstrender som hjälper er att förstå kundernas livstidsvärde. Använd sedan de här lärdomarna för att skapa nya målgrupper och förbättra kundupplevelserna.

Bättre kundbeslut

Lansera kampanjer som är utformade för att uppmuntra till en viss typ av interaktion eller hitta den bästa tidpunkten för att avsluta ett introduktionserbjudande för att maximera värdet.

Bättre budgetbeslut

Spendera marknadsföringsbudgeten vid rätt tidpunkt i kundens livscykel.

Bättre testning

Få idéer till A/B-testning inom områden som bland annat prissättning och uppgradering.

#f2f7fa

Kör en kohortanalysrapport.

Läs hur du skapar och kör en kohortanalysrapport i vår användarhjälp.

Läs mer

Se det som våra användare ser.

Se några bra exempel på användbara kohortanalyser i vår användarhjälp.

Läs mer

Rekommenderas för dig

https://main--bacom--adobecom.hlx.page/fragments/products/cards/adobe-analytics