https://main--bacom--adobecom.hlx.page/fragments/products/treeview/analytics-large

Kontrollpaneler i Analytics

Med kontrollpanelerna i Adobe Analytics får beslutsfattare tillgång till lättförståeliga insikter i realtid på deras telefoner. Inga komplicerade analysskärmar eller ad hoc-kalkylblad. Bara överskådlig kundinformation i sitt rätta sammanhang.

Hämta appen iOS | Android

____________________________________________________

Ge beslutsfattarna tillgång till realtidsdata för beslut i realtid.

Chefer och andra beslutsfattare på hög nivå förlitar sig på data för att fatta viktiga affärsbeslut om saker som lagerorder, budgetar för marknadsföringskampanjer och fördelning av resurser inom företaget. Det höga tempot på dagens marknad innebär att tajmingen för de här besluten – och deras riktighet – är avgörande. De som fattar besluten är ofta beroende av analytiker som tolkar de stora datamängderna och översätter dem till rapporter som de kan läsa.

Med kontrollpanelerna i Analytics blir den här processen enklare, eftersom beslutsfattarna får lättförståeliga, strukturerade data direkt på sina mobilenheter. Analytikerna skapar anpassade ”scorekort” som spårar viktiga data som är relevanta för beslutsfattarna. Utifrån dessa kan beslutsfattarna se trender, göra historiska jämförelser och fatta utslagsgivande beslut baserat på data. Med kontrollpanelerna i Adobe Analytics får chefer och andra affärsanvändare enkelt insyn i produktsläpp och säljresultat, och de kan enkelt hålla ett öga på siffrorna för exempelvis black friday eller någon annan särskild händelse.

Analys för alla
Tack vare anpassade "scorecards" får alla i organisationen – inte bara analytiker – tillgång till lättförståeliga nyckeltal och användbara insikter från Analytics så att de kan fatta välgrundade affärsbeslut.

Snyggt, intuitivt gränssnitt
Gränssnittet i Analytics-kontrollpanelerna är enkelt att använda och du kan visa data på flera olika sätt för att sätta dem i ett större sammanhang.

Information från olika kanaler
Kontrollpanelerna i Analytics samlar in data och sammanställer insikter från flera olika kanaler, bland annat webben, mobiler, strömningstjänster och röstbaserade kanaler.

Realtidsåtkomst till insikter
Tack vare tillgång till data i realtid kan beslutsfattare formulera och ändra strategibeslut utan de fördröjningar som informationsutbyte med analytiker medförde.

Anpassningsbara rapporter
Ge beslutsfattare användbar information så att de slipper drunkna i datasjöar, statistik och mått. Kontrollpanelerna i Analytics visar bara den information de behöver, och de kan se allt direkt på sina telefoner.

Samma data, olika vyer
Filter ger djup och perspektiv. Få en översikt över flera datauppsättningar eller fördjupa dig för att se trender för specifika data eller jämföra data över olika tidsperioder.

#f2f7fa

Läs mer om kontrollpanelerna i Adobe Analytics

https://main--bacom--adobecom.hlx.page/fragments/products/modal/videos/analytics/dashboards-mobile-app-video1#_modal-video1 | video

Konfigurera kontrollpaneler

Titta på den här två minuter långa videon om hur du skapar scorekort för beslutsfattare och delar dem.

Titta på videon

Få de insikter du vill ha

I den här självstudien visar vi hur du använder kontrollpanelerna i Analytics på mindre än två minuter.

Titta på videon

https://main--bacom--adobecom.hlx.page/fragments/products/modal/videos/analytics/dashboards-mobile-app-video2 #_modal-video2 | video

Rekommenderas för dig

https://main--bacom--adobecom.hlx.page/fragments/products/cards/adobe-analytics