Datalager och dataströmmar

Vi erbjuder funktioner för utökad lagring, databearbetning och rapporter för kunddata i vårt datalager. Och våra dataströmmar levererar rådata enligt ett regelbundet dags- eller timschema.


Från rådata till helt genomtänkta handlingar.

Det finns många sätt att använda de data ni samlar in. Ett sätt är att analysera dem med Analysis Workspace, men många gånger vill ni kanske hellre exportera rådata för mer komplexa användningsområden, som återmarknadsföring, attribuering och sannolikhetsberäkning. Ibland kanske ni bara vill lagra det för framtida bruk eller långsiktig analys.

Med våra dataströmmar kan ni effektivisera dataöverföringen från era webbplatser, mobilappar och andra onlinekällor direkt till en datasjö eller någon annan lagringsplats, som Microsoft Azure. Och med vårt datalager kan ni exportera och lagra enorma datamängder utan något extra arbete.

Kraftfull databearbetning

Bearbeta ett obegränsat antal datarader i en enda begäran för enskilda schemalagda och nedladdade rapporter.

Omfattande flödeskontroll

Konfigurera och hantera begäranden om dataströmmar och förändra befintliga strömmar efter behov.

Omfattande jobbhantering

Övervaka statusen för alla dataströmjobb, kontrollera att överföringarna sker som de ska och kör dem igen om det behövs – allt från ett och samma ställe.

Lär dig mer om datalager och dataströmmar i Adobe Analytics.

Allt du behöver veta om dataströmmar.

Titta på det här webbinariet och lär dig mer om avancerad användning av dataströmmar och jämförelser av Adobe Analytics.

Lär känna era dataströmmar.

Se vad ni kan göra med dataströmmar i den här självstudien om gränssnittet för hantering av dataströmmar.

Gör en djupdykning i vårt datalager.

Besök sidan om datalager i hjälpen för Adobe Experience Cloud för mer information om riktlinjer, metodtips, vanliga frågor och svar och mycket mer.

Läs mer

Få mer information om dataströmmar.

Besök sidan om dataströmmar i hjälpen för Adobe Experience Cloud för mer information om metodtips, funktioner, felsökning och mycket mer.

Läs mer

Visa relaterade funktioner.

Marknadsattribuering

En metod för att tilldela attribueringsvärden till de olika kanalerna i en framgångsrik konvertering som utgår från maskininlärning. Attribueringsanalysen viktar automatiskt de viktigaste kontaktytorna och tillhandahåller en kanaloptimerad modell som bygger på kundernas faktiska beteendemönster.

Triggers för återmarknadsföring

Med hjälp av vår robusta samling triggers kan marknadsförarna identifiera, definiera och övervaka viktiga kundbeteenden och generera flerkanalsmeddelanden som mejl för att hålla kvar besökarna.


Hör av er, så ska vi prata om vad Adobe Analytics kan göra för ert företag.