Flödesanalys

Använd flödesanalys för att se hela kundresan, vart de går och även var de lämnar era appar och webbplatser.


Varför använda flödesanalys?

Att veta hur kunderna rör sig på er webbplats eller app – vilka sidor de besöker, hur de kom dit, vart de gick och när de lämnade – är avgörande för att kunna skapa meningsfulla kundresor. Men med så mycket data och så många kunder är det svårt att hitta rätt information. 

Tack vare Adobe Analytics får ni en robust flödes- och bortfallsanalys som är inbyggd i Analysis Workspace-funktionen. På så sätt kan ni se kundvägarna dynamiskt och förstå var hindren finns och var ni kan förbättra kundernas upplevelse.

Analysera det ni behöver analysera.

Mixa och matcha värden från olika dimensioner och mätvärden och jämför två olika segment i samma rapport sida vid sida.

Styr flödet.

Dra, släpp och ordna om kontaktytor i visualiseringen för att förstå kundbeteendena bättre.

Få en förståelse för bortfallet.

Skapa en flerdimensionell bortfallsrapport för att identifiera vart kunderna tar vägen direkt efter att de lämnar er webbplats eller app.

Lär dig mer om flödesanalys i Adobe Analytics.

Se hur en flödesvisualisering fungerar i praktiken.

Följ med på en genomgång av en flödesvisualisering i Adobe Analytics för att se och förstå hur användarna rör sig.

Titta nu

Konfigurera en flödesvisualisering.

I hjälpen hittar du exempel på hur du kan visualisera användarvägar över olika dimensioner.

Läs mer

Visa flöden mellan dimensioner.

I hjälpen hittar du exempel på hur du kan visualisera användarvägar över olika dimensioner.

Läs mer

Visa relaterade funktioner.

Avancerad segmentering

Med vår funktion för smarta segment kan ni identifiera de statistiskt mest signifikanta skillnaderna i ett obegränsat antal segment med hjälp av automatisk analys av alla mätvärden och dimensioner. Identifiera automatiskt viktiga egenskaper hos de segment som förbättrar företagets nyckeltal.

Ad hoc-analys

Med vår Analysis Workspace-funktion får ni en robust och flexibel arbetsyta för era anpassade analysprojekt. Dra och släpp datatabeller, visualiseringar och komponenter (kanaler, dimensioner, mätvärden, segment och detaljerade tidsperioder) till projekt.

Avvikelseidentifiering

Statistisk modellering hittar automatiskt oväntade trender i era data genom att analysera mätvärden och fastställa en nedre och övre gräns samt ett förväntat intervall för värden. Vid en oväntad ned- eller uppgång varnas du i rapporten.


Hör av er, så ska vi prata om vad Adobe Analytics kan göra för ert företag.