Marknadsanalys handlar inte om kanaler. Det handlar om resor.  

Kanal- och marknadsanalys handlar till 100 % om kunden. Var interagerar de med ert varumärke? Vilka kanaler föredrar de? Vilka upplevelser fungerar var? Med andra ord hjälper det er att skapa enastående digitala upplevelser.

Data som samspelar hålls samman.

Vi börjar med det uppenbara. Digital marknadsföring har förändrats avsevärt den senaste tio åren. Och utmärkande för den förändringen är den allt längre listan över kanaler som kunderna använder för att interagera med ert varumärke. Tidigare var det webben, CRM och kanske ett callcenter eller en fysisk butik, men nu handlar det om allt från mobiltelefoner och sakernas internet till TV, röstassistenter och uppkopplade bilar. Och listan blir längre för varje dag.

Även om ni kan snickra samman olika dellösningar för att mäta de här kanalerna individuellt är det splittrade arbetssättet inte särskilt användbart när ni ska försöka förstå kundresan som en helhet. Målet med kanal- och marknadsanalys är att sammanföra data från alla dessa kanaler och leverera meningsfulla kundinsikter i realtid.

Men att bara hämta data från ett antal olika kanaler räcker inte, även om ni kan integrera dem effektivt. Ni måste kunna komma åt och analysera den allt stridare strömmen av data snabbt och effektivt. Och ni måste försäkra er om att alla människor i företaget som behöver dessa data också kan göra det.

Det handlar med andra ord inte om de kanaler ni kan mäta. Det handlar om de resor ni kan skapa.

Adobe kan hjälpa till.

Adobe kan hjälpa till.

Med Adobe Analytics begränsas inte era insikter till specifika kanaler. Ni samlar in och bearbetar data från i princip vilka källor ni vill – både online och offline – så att ni får en heltäckande bild av era kunder och kan analysera deras beteenden längs hela kundresan. Ni kan påvisa lönsamheten via kundattribuering, avvikelseidentifiering och kohortanalys och på så sätt använda marknadsföringsbudgeten bättre. Och tack vare maskininlärning och automatiska verktyg får ni insikter som är enkla att visualisera, analysera, dela och använda på bara ett ögonblick.

Begär en demo

”Eftersom vi kan se hur framgångsrika våra kampanjer är vet vi vilka som fungerar bäst för att få kunderna att boka på vår webbplats istället för i andra kanaler.”

Ahmed Elemam, Senior Digital Analyst, WestJet

Funktioner i kanal- och marknadsanalys

”Adobe Analytics är grunden för hela vår digitala marknadsföringsstrategi. Tack vare det kan vi lära oss mer om våra kunder så att vi kan öka både personaliseringen och engagemanget. Under de senaste två åren har vi sett en 500-procentig ökning av kundengagemanget i våra digitala kanaler, inklusive sociala medier.”

Otto Rosenberger, CMO, Hostelworld Group

Genom att lägga till insikt till kundbeteendet och de verktyg som behövs för att agera utifrån den insikten kunde Hostelworld omvandla sin vandrarhemsupplevelse. Nu får deras kunder exakt det de förväntar sig – en personlig bokningsupplevelse i realtid.

Ta en titt på det här relaterade innehållet

Utforska fler fördelar

Webbanalys

Attribuering


Hör av er, så ska vi prata om vad Adobe Analytics kan göra för ert företag.