Marknadsattribuering

Tack vare olika regelbaserade och algoritmiska attribueringsmetoder får ni en gedigen analys av kundernas beteenden och en kanaloptimerad modell som bygger på kundernas faktiska beteendemönster.

Läs guiden med tips och tricks om attribuering


Alla kontaktytor är inte likadana.

Med hjälp av marknadsattribuering kan ni få en bättre förståelse för vad kunderna vill ha och fatta smartare budgetbeslut. Det blir därmed också lättare att prioritera rätt innehåll och kanaler, eftersom ni med attribuering får en förståelse för hur olika interaktioner påverkar rörelsemönstret längs kundresan. 

Adobe Analytics har ett brett urval attribueringsmodeller som är enkla att använda i det dagliga analysarbetet. Från första och sista kontakten till deltagande och försämring över tid (inklusive algoritmisk attribuering som bygger på avancerad maskininlärning) ger våra attribueringsmodeller en klar och tydlig bild av var de meningsfulla kontakterna sker, hur ert budskap förmedlas till användarna över olika kanaler och hur budgeten fördelas optimalt över dessa kanaler.

Optimerad attribuering

Våra modeller omfattar första och sista kontakt, linjär, deltagande, U-form, J-kurva och inverterad J-kurva, sista icke-direkta klickning, försämring över tid samt algoritmiska modeller.

Attribueringsprofiler

Kvalificera interaktioner som ska attribueras till realiserade intäkter eller deltagande nedströms på kundresan.

Beständiga ID:n

Sammanfoga besökarprofiler efter att de har kopplats till samma variabel för besökar-ID så att attribueringen inte förändras i den historiska datauppsättningen.

Lär dig mer om marknadsattribuering i Adobe Analytics.

Läs mer om algoritmisk attribuering i Adobe Analytics.

Lär dig mer om hur marknadsattribuering fungerar i Analysis Workspace.

 

Gör en djupdykning i algoritmisk attribuering på våra hjälpsidor och läs bland annat hur du bygger en modell.

Visa relaterade funktioner.

Ad hoc-analys

Med vår Analysis Workspace-funktion får ni en robust och flexibel arbetsyta för era anpassade analysprojekt. Dra och släpp datatabeller, visualiseringar och komponenter (kanaler, dimensioner, mätvärden, segment och detaljerade tidsperioder) till projekt.

Datalager och dataströmmar

Vi erbjuder funktioner för utökad lagring, databearbetning och rapporter för kunddata på detaljnivå i vårt datalager. Och våra dataströmmar levererar rådata enligt ett regelbundet dags- eller timschema.

Bidragsanalys

Hittar dolda mönster i era data för att förklara statistiska avvikelser och identifiera samband mellan oväntade kundbeteenden, extrema värden och plötsliga toppar eller dalar för mätvärden över målgruppssegment.


Hör av er, så ska vi prata om vad Adobe Analytics kan göra för ert företag.