Mobilappsanalys

Adobe Analytics ger er heltäckande analys för mobilwebben och mobilappar i kombination med branschledande visualiseringar och rapporter, så att era produktteam snabbt och enkelt kan optimera engagemanget. Vare sig det handlar om att få trognare kunder eller att öka konverteringsgraden ger vi er de prediktiva insikter ni behöver för att maximera avkastningen på era mobilinvesteringar.


Se till att ni vet varför de stannar hos er. Och hur ni behåller dem.

Det är allt annat än lätt att hålla koll på alla mobilinteraktioner med kunderna och samtidigt leverera överlägsna upplevelser i stor skala – hela tiden. Och ni måste troligen också hantera flera SDK:er för att kunna skapa alla dessa mobilupplevelser.

Men från och med nu slipper ni det. Ge era produktteam ett enda Experience Cloud-SDK för att hantera hela mobillivscykeln och en kraftfull verktygslåda i Adobe Analytics, så har de allt de behöver för att lyckas. Då kan ni förvandla era djupgående datainsikter till åtgärder, få en verklig förståelse för era målgrupper och skapa optimerade mobilupplevelser som de kommer att älska.

Spårning av kampanjresultat
Hitta och vinn över värdefulla kunder med analys av och rapporter om attribuering av sekventiella kontaktytor och återmarknadsföring. Adobe integrerar källdata om värvning från flera olika mobilpartners.

Kom igång snabbt
Med våra användningsklara mobilrapporter och visualiseringar (så kallade mobilstartsprojekt) kommer era produktteam snabbt igång med arbetet.

Optimera mobilprestanda
Utnyttja verktygslådan i Adobe Experience Cloud för att hantera hela mobillivscykeln, inklusive personalisering, engagemang, målgrupper och analyser – allt med ett enda högpresterande SDK.

Förstå er målgrupp
Identifiera värdefulla målgrupper och förstå skillnaderna mellan olika segment med den automatiska analysen. Använd visualiseringar för att visa hur olika användare rör sig mellan funktioner och när de överger er.

Definiera mobilupplevelser
Definiera besök hur ni vill, oavsett om ni vill ange ett anpassat gränsvärde, förhindra att bakgrundsträffar ger upphov till nya besök eller starta ett besök med en appstartshändelse.

Skala mobilengagemanget
Stora volymer är aldrig något problem i Adobe Analytics. Använd mobilanalys för att skapa en smidig användarupplevelse samtidigt som verksamheten växer.

 

 

Visa relaterade funktioner.

Avancerad segmentering

Med vår funktion för smarta segment kan ni identifiera de statistiskt mest signifikanta skillnaderna i ett obegränsat antal segment med hjälp av automatisk analys av alla mätvärden och dimensioner. Identifiera automatiskt viktiga egenskaper hos de segment som förbättrar företagets nyckeltal.

Flödesanalys

Bortfalls- och flödesanalys visar var besökarna lämnar eller vart de går via en fördefinierad sekvens med sidor. Med hjälp av våra visualiseringar kan ni jämföra segment, ordna om steg, mixa och matcha värden och mycket mer.

Ad hoc-analys

Med vår Analysis Workspace-funktion får ni en robust och flexibel arbetsyta för era anpassade analysprojekt. Dra och släpp datatabeller, visualiseringar och komponenter (kanaler, dimensioner, mätvärden, segment och detaljerade tidsperioder) till projekt.


Hör av er, så ska vi prata om vad Adobe Analytics kan göra för ert företag.