Mobilmarknadsföring

Verktygslåda för analysdriven appmarknadsföring med användarförvärv, engagemang och lojalitet. Inkluderar push-meddelanden, meddelandefunktioner, intelligent platsövervakning, geostaket, spårning av appförvärv och djuplänkar.


Få ut mer av mobilen.

I dagens marknadsföring är mobilen allt. Mobilenheten är i allt högre grad kundens första interaktionspunkt med ert varumärke, och därför är det avgörande att ni inte bara får insikt i kundernas mobilbeteenden utan även kan agera utifrån de insikterna. Men tyvärr har det ofta inte gått att utnyttja mobilens alla möjligheter på grund av att det krävts flera olika lösningar, som inte alltid fungerat så bra tillsammans.

Spårning av mobilvärvning

Mät förvärvet för era mobilappar för att få information om vilka kampanjer som fungerar och använd dessa data för att fatta rätt beslut om hur budgeten ska fördelas.

Meddelanden i mobilappar

Övervaka platsbaserade upplevelser med GPS eller beacons för att identifiera kunder inom ett begränsat geografiskt område (d.v.s. geostaket) så att ni kan ge dem rätt budskap.

Integrering med Adobe Experience Cloud

SDK:t för mobila bastjänster fungerar med andra produkter från Adobe, som Audience Manager, Target, Campaign och Adobe Advertising Cloud, och de utgör tillsammans den enda lösningen ni behöver för er mobilmarknadsföring.

Lär dig mer om mobilmarknadsföring i Adobe Analytics.

Förstå appanvändning.

I den här videon ser du hur flödesanalys hjälper er att förstå hur kunderna interagerar med er app.

Få nya användare.

Se hur ni kan få nya appanvändare med betalda, egna och förtjänade medier med Adobe Mobile Services.

Få mer information om mobilmarknadsföring.

Avsnittet om Adobe Mobile Services i hjälpen för Adobe Experience Cloud innehåller information om apphantering, inställningar, rapporter och mycket mer.

Läs mer

Visa relaterade funktioner.

Datainsamling från flera kanaler

Vårt öppna mätprotokoll kan hämta data från i stort sett alla källor (t.ex. röst, video, ljud, uppkopplade bilar, sakernas internet, CRM och intranät). Ni kan också använda vårt datainsamlingsbibliotek för JavaScript och SDK:er för mobilappar.

Avancerad segmentering

Med vår funktion för smarta segment kan ni identifiera de statistiskt mest signifikanta skillnaderna i ett obegränsat antal segment med hjälp av automatisk analys av alla mätvärden och dimensioner. Identifiera automatiskt viktiga egenskaper hos de segment som förbättrar företagets nyckeltal.

Triggers för återmarknadsföring

Med hjälp av vår robusta samling triggers kan marknadsförarna identifiera, definiera och övervaka viktiga kundbeteenden och generera flerkanalsmeddelanden som mejl för att hålla kvar besökarna.


Hör av er, så ska vi prata om vad Adobe Analytics kan göra för ert företag.