Datainsamling från flera kanaler

Ni kan hämta data från i stort sett vilken källa som helst – webben, e-post, kampanjer, webbaserade terminaler, mobilenheter, klient-/serverprogram och de flesta program som har tillgång till internet.


Framtidssäkra er kanalanalys.

Dagens kunder interagerar med ert varumärke via fler och fler enheter och kanaler. Det innebär att det blir svårare och svårare att analysera kundernas beteenden längs hela kundresan. 

Med Adobe Analytics är detta inget problem. Ni kan integrera data från i stort sett alla källor. Och våra flexibla datainsamlingsmetoder garanterar att ni också kan samla in data från nya kanaler som dyker upp framöver. Allt som ni kan koppla till ett API kan Adobe samla in och bearbeta data från, så att ni kan analysera beteenden över hela kundresan.

Webb

Använd JavaScript-taggar för att samla in data från webbplatser och andra webbaserade system. Den JavaScript-klientkod ni placerar på era webbsidor skickar sid-, webbläsar- och besökardata till Adobe Analytics.

Mobiler och andra enheter

Våra AppMeasurement-bibliotek har en funktion för datainsamling när JavaScript-taggar inte är kompatibelt med enheten, programmet eller systemet som ska spåras. Vi har AppMeasurement-bibliotek för mobilenheter (iOS, Android, Windows Phone), multimedia (Flash-Flex, Silverlight) och andra språk/ramverk (Java, .NET, PHP, XML). Alla dessa bibliotek utnyttjar API:t för datainfogning för att skicka data till rapportfunktionen, som också kan användas för massöverföring eller fördröjd datainsamling. 

Med Adobes mobilappsanalys får ni heltäckande och prediktiva insikter som hjälper er att maximera avkastningen på era mobilinvesteringar.

Offlinedata och data från utomstående företag

Använd datakällor för att ladda upp offlinemätvärden och importera data från andra digitala marknadsföringssystem, som e-post eller annonsvärdar. I överföringsprocessen anger och mappar ni mätvärden och datadimensioner till särskilda anpassade variabler för rapportering och analys.

Lär dig mer om datainsamling från flera kanaler i Adobe Analytics.

Gör en djupdykning i alternativen för datainsamling.

Utforska de olika alternativen för datainsamling på våra hjälpsidor.

Läs mer

Visa relaterade funktioner.

Tagghantering

Med tillgång till Launch by Adobe är det enkelt att hantera taggar och ni får tillgång till innovativa verktyg för att samla in och distribuera data i digitala marknadsföringssystem. Alla andra tagghanteringssystem har stöd för Adobes.

Anpassade variabler

Samla in de webb- och mobilappsdata som är viktigast för databaserat beslutsfattande och som passar era affärsmål.

Offlinedataintegrering

Integrera data från ett CRM-system eller någon annan källa med företagets online- eller offlinedata (t.ex. från lojalitetsprogram) som en extra analysdimension.


Hör av er, så ska vi prata om vad Adobe Analytics kan göra för ert företag.