https://main--bacom--adobecom.hlx.page/fragments/products/treeview/analytics

Prediktiv analys.
Ovedersägliga resultat.

Prediktiv analys använder maskininlärning och avancerade statistiska modeller för att analysera kunddata, hitta mönster och förutspå framtida beteenden, som kundbortfall eller sannolikheten för konvertering. Det ger dataanalytiker möjlighet att utnyttja enorma datauppsättningar som annars kanske varit bortkastade.

Att förutspå framtiden – det är meningen med data.

Affärskoncerner och företag samlar in enorma mängder kunddata. Men i många fall utnyttjar de inte alla dessa data, utan bara den mikroskopiska andel som datavetarna har möjlighet att bearbeta manuellt.

Prediktiv analys är utformat för att hjälpa dessa organisationer att utnyttja hela den dolda potentialen i dessa data. De döljer mönster som ger meningsfulla kundinsikter, och när de används effektivt har de en mycket påtaglig inverkan på lönsamheten. De prediktiva funktionerna utnyttjar maskininlärning och avancerade statistiska modeller för att automatiskt bearbeta gigantiska datamängder och leta efter viktiga mönster som de flesta analytiker helt enkelt inte hinner leta efter.

I slutänden hjälper prediktiv analys dataanalytiker och marknadsförare att få ut så mycket som möjligt av de data som samlas in, så att de kan få de insikter som verkligen betyder något.

Adobe kan hjälpa er.

Med de prediktiva funktionerna i Adobe Analytics kan ni använda era data mycket bättre. Vi satsar mycket på de teknologier som ligger till grund för prediktiv analys, något som bidrar till att vi utsetts till ledare i rapporten Gartner Magic Quadrant for Digital Marketing Analytics och i flera Forrester Wave-rapporter.

Vi hjälper er att få viktiga insikter från enorma datauppsättningar genom att tydliggöra viktiga förändringar. Våra prediktiva verktyg gör en stor del av grovjobbet i analysen så att ni snabbare kan dra lärdom av informationen.

Beställ en demo

Rekommenderas för dig

https://main--bacom--adobecom.hlx.page/fragments/products/cards/adobe-analytics