https://main--bacom--adobecom.hlx.page/fragments/products/treeview/analytics-large

Realtidsdata

Få en realtidsström med obearbetade data på interaktionsnivå inom bara några sekunder från att de samlats in med liveströmfunktionen i Adobe Analytics.

____________________________________________________

Släck kunskapstörsten.

Tempot är högt i dagens digitala kundinteraktioner. Data strömmar in och om ni inte kan utnyttja dem snabbt är det lätt hänt att ni missar ett gyllene tillfälle eller inte lyckas avstyra en kris.

Med liveströmfunktionen i Adobe Analytics får ni obearbetade data på interaktionsnivå i princip i realtid (30 till 90 sekunder), som ni kan använda på kontrollpaneler för livetrafik. Ni kan också använda dessa data som underlag för rekommendationer och personaliseringsalgoritmer för återmarknadsföring.

Övervakning i realtid

Se effekten av era marknadsföringskampanjer i samma sekund som informationen kommer in.

Personaliserat innehåll

Använd dessa data för att personalisera erbjudanden och innehåll i precis rätt ögonblick.

Stor detaljrikedom

Tillgång till alla era anpassade variabler och standardvariabler.

Integrering med Adobe Experience Cloud

Data från liveströmfunktionen inkluderar händelser på interaktionsnivå från andra Adobe Experience Cloud-produkter, som Target och Adobe Advertising Cloud.

#f2f7fa

Lär dig mer om realtidsdata i Adobe Analytics.

Länka till liveströmfunktionen.

Använd Adobe Developer Connection för att se hur ert team kan utnyttja liveströmfunktionen i Adobe Analytics.

Läs mer

Rekommenderas för dig

https://main--bacom--adobecom.hlx.page/fragments/products/cards/adobe-analytics