Voice Assistant Analytics

Röstaktiverade enheter gör livet lättare för konsumenterna. Men för varumärken har de inneburit en utmaning – ända till nu. Med Adobe Analytics kan ni via röstbaserade gränssnitt leverera mer personaliserade kundupplevelser genom att samla in och analysera röstdata för alla större plattformar, däribland Amazon Alexa, Apple Siri, Google Assistant, Microsoft Cortana och Samsung Bixby.


De talar. Ni lyssnar.

AI-röstassistenplattformarna blir allt mer sofistikerade och den växande användningspotentialen innebär att konsumenterna driver på införandet. För varumärken innebär röstbaserade appar många nya utmaningar, till exempel att leverera varumärkesenliga upplevelser utan visuellt stöd, ge högrelevanta svar på användarfrågor och effektivt knyta röstinteraktion till resten av kundresan för att öka engagemanget och konverteringen.

Med Adobe Analytics för röstassistenter kan ni och era produktteam nu optimera utvecklingen av röstappar, öka engagemanget och förstå röstens inverkan på den övergripande kundupplevelsen.

Nyckeltal för Voice

Samla in nyckeldata för röstassistenter, till exempel användningsfrekvens, syfte, användarverifiering, tider, parametrar och sessionslängd för att förstå hur användarna interagerar med er röstassistent-app.

Flerkanalsspårning

Visa data från röstassistent-appen tillsammans med data från alla andra kanaler och få en helhetsbild av kundernas interaktioner med ert varumärke genom hela kundresan

Avvikelseidentifiering

Använd Adobe Analytics med hjälp av maskininlärningen i Adobe Sensei för att hitta statistiskt signifikanta toppar och dalar i alla mätvärden.

Obegränsad segmentering i realtid

Skapa smala besökarsegment som kan jämföras med varandra för att identifiera nya segment, insikter och möjligheter.

Mer information om Voice Analytics i Adobe Analytics

Besök Experience League.

Utforska intelligent guidad Adobe Analytics-utbildning i Experience League.

Gå till Experience League

Få mer information om Voice Analytics.

Se vår Voice Analytics-spellista på YouTube för att utforska möjligheterna och se demonstrationer.

Gå till YouTube

Visa relaterade funktioner.

Avvikelseidentifiering

Statistisk modellering hittar automatiskt oväntade trender i era data genom att analysera mätvärden och fastställa en nedre och övre gräns samt ett förväntat intervall för värden. Vid en oväntad ned- eller uppgång varnas du i rapporten.

Flödesanalys

Bortfalls- och flödesanalys visar var besökarna lämnar eller vart de går via en fördefinierad sekvens med sidor. Med hjälp av våra visualiseringar kan ni jämföra segment, ordna om steg, mixa och matcha värden och mycket mer.

Avancerad segmentering

Med vår funktion för smarta segment kan ni identifiera de statistiskt mest signifikanta skillnaderna i ett obegränsat antal segment med hjälp av automatisk analys av alla mätvärden och dimensioner. Identifiera automatiskt viktiga egenskaper hos de segment som förbättrar företagets nyckeltal.


Hör av er, så ska vi prata om vad Adobe Analytics kan göra för ert företag.