Webbanalys är grunden. Men insikterna får det hela att lyfta.  

Modern webbanalys utnyttjar allt inom modern datavetenskap – från komplex segmentering till prediktiva verktyg och realtidsrapporter – för att tolka den ursprungliga digitala kanalen. På så sätt får ni verkliga insikter som kan ligga till grund för beslut som hjälper både era kunder och er lönsamhet.

Mycket mer än mätvärden.

Webben är fortfarande grunden för merparten av den digitala marknadsföringen. Och därför är webbanalys fortfarande lika viktigt som tidigare. Men medan den digitala marknadsföringen har utvecklats till en komplex mix av kanaler och interaktioner sitter många organisationer fast i ett föråldrat sätt att se på webbanalys.

Det räcker inte längre att rapportera besök och mäta sidvisningar. För att verkligen kunna dra nytta av webben och alla dess möjligheter måste ni mäta kundvägar, trafikkällor, innehållets effektivitet och videoengagemang. Ni måste veta mer än vem som kommer till er webbplats. Ni måste veta varför. Så att ni visar rätt sida eller produkt för dem. Ni måste veta vad de letar efter och hur en interaktion påverkar övriga. Och ni måste veta det nu.

Eftersom webben är central för de flesta digitala upplevelser spelar webbanalysen en viktig roll för de här frågorna. Men för att kunna ge svar på allt detta måste webbanalysen samverka med alla andra områden. Äkta insikter får ni när ni kombinerar webbdata och data från alla andra kanaler och förstår dem tillsammans, som en helhet.

Adobe kan hjälpa till.


Adobe Analytics går bortom enkla mätvärden och använder maskininlärning, AI och andra moderna dataanalyser för att bli branschens ledande teknologi för webbanalys och leverera mer korrekta kundinsikter snabbare än någonsin. Det är därför vi har utsetts till ledare i rapporten Forrester Wave™: Web Analytics, 2017.

Med hjälp av Adobe Analytics och Adobe Sensei bearbetas, rensas och förbereds enorma datamängder med blixtens hastighet. Ni får kraftfull segmentering och lättlästa visualiseringar av era webbplatsdata. Och ni kan enkelt strukturera allt detta så att alla i företaget kan hitta sina egna insikter – och du får tid att ägna dig åt det du borde, djupgående datavetenskap.

Begär en demo

”Adobe gör att vi kan koppla samman olika plattformar och integrera digitala lösningar så att vi kan personalisera erbjudanden så effektivt som möjligt."

Didrik Fjeldstad, Vice President of Marketing,  Scandinavian Airlines.

Webbanalysfunktioner

Ad hoc-analys

Med vår Analysis Workspace-funktion får ni en robust och flexibel arbetsyta för era anpassade analysprojekt. Dra och släpp datatabeller, visualiseringar och komponenter (kanaler, dimensioner, mätvärden, segment och detaljerade tidsperioder) till projekt.

Flödesanalys

Bortfalls- och flödesanalys visar var besökarna lämnar eller vart de går via en fördefinierad sekvens med sidor. Med hjälp av våra visualiseringar kan ni jämföra segment, ordna om steg, mixa och matcha värden och mycket mer.

Avancerad segmentering

Med vår funktion för smarta segment kan ni identifiera de statistiskt mest signifikanta skillnaderna i ett obegränsat antal segment med hjälp av automatisk analys av alla mätvärden och dimensioner. Identifiera automatiskt viktiga egenskaper hos de segment som förbättrar företagets nyckeltal.

Utforska fler fördelar

Prediktiv analys

Kanal- och
marknadsanalys


Hör av er, så ska vi prata om vad Adobe Analytics kan göra för ert företag.