https://main--bacom--adobecom.hlx.page/fragments/products/treeview/audience-manager-features

Segmentering för A/B-testning

Dela segment i ömsesidigt uteslutande grupper för att testa hur väl olika målinriktningsplattformar eller algoritmiska modeller fungerar för era nyckeltal, så att ni kan vara säkra på att ni gör rätt.

_______________________________________________

Testa inte bara er design, testa era plattformar.

Det tar tid att skapa kampanjer. Och det kostar. Ni behöver veta vilka mål som ger resultat. Men det är så komplicerat att testa. Vid en första anblick kan ett visst mål ge bättre resultat än ett annat. Men resultatet kan vara förvrängt och kanske inte tar hänsyn till vissa variabler i en grupp, som enhetstyp.

Traditionell A/B-testning ställer ett alternativ mot ett annat. Men med funktionen Audience Lab i Audience Manager kan ni göra mer och testa mål (som en DSP) mot varandra. Audience Lab, som drivs av Adobe Sensei, delar segment i ömsesidigt uteslutande testgrupper och mappar dem till olika mål, så att ni kan ta reda på vilket som ger bäst resultat. Audience Manager är också den enda datahanteringsplattformen som har ett inbyggt testverktyg, så att ni kan agera på insikterna snabbare.

#f2f7fa

Så här fungerar det.

Mål
Skapa ömsesidigt uteslutande testsegment för att jämföra och mäta hur effektiva olika mål är och se vilka som ger bäst konverteringsgrad eller matchningsfrekvens för ert segment.

Kreativt material
Med Audience Lab kan ni testa flera olika varianter med samma mål och avgöra vilken design eller vilket budskap som fungerar bäst.

Dataleverantörer och modeller
Ni kan också använda Audience Lab för att testa dataleverantörer och modeller. Med olika datauppsättningar kan ni skapa flera lookalike-modeller och ta reda på vilken som ger bäst resultat.

Annonstyper
Med Audience Lab kan ni också testa olika annonsprodukter för utgivare liksom olika typer av annonser, t.ex. videofilmer jämfört med banners, för att avgöra vad som har bäst kostnad per tusen exponeringar (CPM).

#ffffff

Läs mer om segmentering för A/B-testning i Adobe Audience Manager.

Lär er av andras misstag.

Besök Adobes blogg och läs om två vanliga fel vid A/B-testning och hur ni undviker dem.

Läs mer

Gå på djupet med A/B-tester.

Läs mer i hjälpen om hur ni kommer igång med A/B-testning och tar reda på hur ni får bäst resultat.

Läs mer

Rekommenderas för dig

https://main--bacom--adobecom.hlx.page/fragments/products/cards/audience-manager