Funktioner

Målgruppsanalys

Få oöverträffad kundinsikt med dubbelriktad dataöverföring i realtid från Adobe Analytics. I målgruppsanalysen sammanförs två källor och ni får därmed mer robust och komplett rapportering med resultat på segmentnivå så att ni kan utveckla ännu bättre optimeringar.


Två motorer är bättre än en.

Ni har stora mängder data om era användare. Och ni vet vilka segment som är era mest värdefulla målgrupper. Men ni vet inte vad era målgrupper mest troligen gör härnäst eller vilka budskap de reagerar på. 

Funktionen för målgruppsanalys kombinerar insikter och rapporter från Adobe Analytics med data i Adobe Audience Manager. Varje gång en användare besöker ert digitala innehåll samlar Audience Manager information om målgruppssegment och skickar dessa data till Adobe Analytics för bearbetning i realtid. Med Adobe Analytics integreras data i ert arbetsflöde så att ni får en komplett bild av varje användare och segment.

Titta på de funktioner som ingår.

Detaljerade rapporter
Adobe Analytics analyserar data och skapar anpassade rapporter från flera källor. Analysrapporterna ger insikter ur ett segmentbaserat perspektiv, med egenskaper från externa datakällor, mediekampanjer och inhämtade filer, i stället för ur ett perspektiv som bygger på datakällor.

Realtidsdelning
Adobe Audience Manager delar data med Adobe Analytics i realtid, så att ni alltid har den mest korrekta och relevanta informationen och kan lära er mer om er målgrupp, förstå segment och skapa de mest effektiva kampanjerna.

Integritetspolicyer och användaravtal
Endast data som kan delas utan att bryta mot sekretesskrav och avtal skickas till Adobe Analytics. Använd datasekretesskontrollerna i Adobe Audience Manager för att reglera sekretessinställningarna för varje datakälla.

Läs mer om målgruppsanalys i Adobe Audience Manager.

Få svar på era frågor.

Avsnittet med vanliga frågor och svar i hjälpen innehåller information om hur målgruppsanalys fungerar.

Läs mer

Utforska andra användningsexempel.

Besök Adobes blogg och läs om hur andra använder målgruppsanalys.

Läs mer

Visa relaterade funktioner

Målmarknadssegmentering

Gruppera profiler i segment med Segment Builder så att ni kan inrikta er på era mest värdefulla användare och mäta ett segments population i realtid och förbättra kampanjresultatet.

Segmentering för A/B-testning

Dela segment i ömsesidigt uteslutande grupper för att testa hur väl olika målinriktningsplattformar eller algoritmiska modeller fungerar för era nyckeltal, så att ni kan vara säkra på att ni gör rätt.

Identitetshantering

Definiera hur enheterna ska länkas samman, antingen på användar- eller hushållsnivå, för att begränsa eller utöka målinriktningsparametrarna. Utifrån de profilregler ni konfigurerar kan ni hantera identiteter och leverera en enhetlig upplevelse över olika enheter.


Ring oss och prata om vad Adobe Audience Manager kan göra för ert företag.