https://main--bacom--adobecom.hlx.page/fragments/products/treeview/audience-manager-features

Kunddataflöden

Ladda ned bulkdata som inkluderar ID:n för användare, egenskaper och segment samt andra parametrar som kan användas för anpassad analys eller modellering i externa system och hämtas tillbaka till Audience Manager som segment.

____________________________________________________

Utvinn data utan några begränsningar. På riktigt.

När ni arbetar med en datahanteringsplattform får ni tillgång till big data om kunderna, vilket omfattar allt från era egna data till data från olika utomstående företag. Allt nära till hands för er. Men det finns ibland gränser för hur ni kan använda dessa data i datahanteringsplattformens gränssnitt.

När ni laddar ned bulkdata, t.ex. en CDF-fil (kunddataflödesfil), kan ni arbeta med data utan att ta hänsyn till datahanteringsplattformens begränsningar. Då kan ni till exempel skapa exporter för analys eller modellering och sedan hämta in anpassade utdata till Audience Manager som segment.

#f2f7fa

Så här fungerar det.

Flexibel export
Rådata kan exporteras på ett flexibelt sätt utifrån kundernas ID:n. Alla rapporter som finns i Audience Manager kan dessutom enkelt laddas ned till en Excel-fil.

Inbyggda funktioner
Skapa dataflöden som kan exporteras direkt från Audience Manager utan några extra avgifter eller tekniska kundinsatser.

Enkel åtkomst
Data kan släppas i en S3-bucket eller överföras via säker FTP direkt till en kunds egen miljö.

Läs mer om kunddataflöden i Adobe Audience Manager.

Ta en närmare titt på kunddataflöden.

Läs våra vanliga frågor och svar och få insikt i allt som rör kunddataflöden.

Läs mer

Rekommenderas för dig

https://main--bacom--adobecom.hlx.page/fragments/products/cards/adobe-audience-manager