Funktioner

Kunddataflöden

Ladda ned bulkdata som inkluderar ID:n för användare, egenskaper och segment samt andra parametrar som kan användas för anpassad analys eller modellering i externa system och hämtas tillbaka till Audience Manager som segment.


Utvinn data utan några begränsningar. På riktigt.

När ni arbetar med en datahanteringsplattform får ni tillgång till big data om kunderna, vilket omfattar allt från era egna data till data från olika utomstående företag. Allt nära till hands för er. Men det finns ibland gränser för hur ni kan använda dessa data i datahanteringsplattformens gränssnitt.

När ni laddar ned bulkdata, t.ex. en CDF-fil (kunddataflödesfil), kan ni arbeta med data utan att ta hänsyn till datahanteringsplattformens begränsningar. Då kan ni till exempel skapa exporter för analys eller modellering och sedan hämta in anpassade utdata till Audience Manager som segment.

Titta på de funktioner som ingår.

Flexibel export
Rådata kan exporteras på ett flexibelt sätt utifrån kundernas ID:n. Alla rapporter som finns i Audience Manager kan dessutom enkelt laddas ned till en Excel-fil.

Inbyggda funktioner
Skapa dataflöden som kan exporteras direkt från Audience Manager utan några extra avgifter eller tekniska kundinsatser.

Enkel åtkomst
Data kan släppas i en S3-bucket eller överföras via säker FTP direkt till en kunds egen miljö.

Läs mer om kunddataflöden i Adobe Audience Manager.

Ta en närmare titt på kunddataflöden.

Läs våra vanliga frågor och svar och få insikt i allt som rör kunddataflöden.

Läs mer

Visa relaterade funktioner

Datainhämtning

Införliva online- och offlinedata från varumärkesinteraktioner och exponeringar över olika kontaktytor, bland annat CRM-system, kund-ID:n, callcenter, kassaterminaler, sakernas internet och digitalboxar.

Lookalike-modellering

Nå fler än era kärnkunder och hitta nya, unika och värdefulla målgrupper baserat på externa data med vår egen TraitWeight-algoritm, som drivs av Adobe Sensei.

Målgruppsanalys

Få oöverträffad kundinsikt med dubbelriktad dataöverföring i realtid från Adobe Analytics. I målgruppsanalysen sammanförs två källor och ni får därmed mer robust och komplett rapportering med resultat på segmentnivå så att ni kan utveckla ännu bättre optimeringar.


Ring oss och prata om vad Adobe Audience Manager kan göra för ert företag.