Funktioner

Datainhämtning

Införliva online- och offlinedata från varumärkesinteraktioner och exponeringar över olika kontaktytor, bland annat webb- och mobilsajter, medieexponeringar, CRM-system, callcenter, kassaterminaler, sakernas internet och digitalboxar.


Samla era datapusselbitar och få bilden klar för er.

Målet att få en heltäckande bild av kunden kan ibland kännas avlägset. Ni förlitar er på traditionell datainsamling på webben, som när kunden klickar på något, rullar och handlar på webbplatser och i sociala nätverk. Men ni har också offlinedokumentation, som kassakvitton och CRM-data, att ta hänsyn till. Om ni inte kan sammanställa informationen från de olika källorna kan ni inte heller få någon heltäckande bild av kunden.

När ni använder en datahanteringsplattform kan ni enkelt sammanställa era data från både online- och offlineinteraktioner på ett och samma ställe. Med den kompletta kundbild ni då får kan ni skapa upplevelser som är mer personaliserade, eftersom de bygger på information från flera tidpunkter och flera källor i interaktionen mellan ert varumärke och kunden.

Titta på de funktioner som ingår.

API för datainsamlingsserver
Hämta data från ett CRM-system eller en datasjö till Audience Manager i realtid.

JavaScript-datainsamling
Marknadsförare som använder Audience Manager kan distribuera datainsamlingskod överallt, över hela webbplatser eller bara utvalda sidor. Nu behöver marknadsförarna inte ägna så mycket tid åt pixlar, utan kan koncentrera sig på att hitta rätt målgruppssegment.

SDK för mobiler
Audience Manager har stöd för Android, iOS och andra SDK:er som kan användas för att samla in data på enhetsnivå från mobilappar.

Onboarding för filer
Mappa befintliga offlineposter till digitala ID:n direkt i Audience Manager (eller använd en matchningsleverantör) för segmentering och målinriktning över enheter och kanaler.

Läs mer om datainhämtning i Adobe Audience Manager.

Förstå era data.

Läs mer i hjälpen om vilka typer av data ni kan samla in med Audience Manager.

Läs mer

Upptäck fördelarna med datahantering.

Besök Adobes blogg och läs om hur ni med rätt datahanteringsplattform skapar kundupplevelser med hög kvalitet.

Läs mer

Lär känna era kunder.

Ladda ned vår guide och läs om de fyra stegen till att få en heltäckande bild av varje enskild kund.

Läs mer

Visa relaterade funktioner

Enhetsgrafer

Hämta in data på enhetsnivå till Adobe Audience Manager och använd både deterministiska och sannolikhetsbaserade metoder för att länka samman enheter. Bygg en graf med egna data, inloggade data från Profile Link eller utöka er räckvidd med en extern enhetsgraf.

Datasekretesskontroller

Använd inbyggda kontroller för att förhindra att data aktiveras på sätt som kanske bryter mot integritetspolicyer eller användaravtal. Ni styr hur data används och vilka datakällor och mål som kan kopplas till personligt identifierbar information.

Dataflöden

Ladda ned bulkdata som inkluderar ID:n för användare, egenskaper och segment samt andra parametrar för anpassad analys eller modellering som kan användas i externa system eller hämtas tillbaka till Audience Manager som segment.


Ring oss och prata om vad Adobe Audience Manager kan göra för ert företag.