https://main--bacom--adobecom.hlx.page/fragments/products/treeview/audience-manager-features

Datasekretesskontroller

Använd inbyggda kontroller för att förhindra att data aktiveras på sätt som kanske bryter mot integritetspolicyer eller användaravtal. Ni styr hur data används, vem som använder dem och vilka datakällor och mål som kan kopplas till personligt identifierbar information.

____________________________________________________

Vakta deras data. Vinn deras förtroende.

Era användare litar på att ni är försiktiga med deras uppgifter. Och era partners litar också på er. Personligt identifierbar information (PII) måste hanteras med största aktsamhet och får inte användas på sätt som sviker kundernas förtroende. Därför är det viktigt att ha en datahanteringsplattform där datasekretess, regelefterlevnad och styrning står i fokus.

I Adobe Audience Manager avidentifieras all personligt identifierbar information innan den når plattformen, och ni kan styra vilka datakällor och -mål som kan kopplas till informationen. Kontrollerna hindrar data från att aktiveras på sätt som bryter mot integritetspolicyer och användaravtal. Ni anger behörighetsnivå för varje typ av användare och försäkrar er om att känsliga datakällor är oåtkomliga för vissa användargrupper.

#f2f7fa

Så här fungerar det.

Kontroller på datanivå
Ange hur varje uppgift får användas lagligt. Genom att klassificera informationen på den här nivån kan ni vara säkra på att data bara skickas till mål som inte bryter mot några villkor, vare sig det är från en kund, en partner eller någon myndighet.

Målanvändning
Etiketter på dataexporter förhindrar att datasegment med sekretessbelagda egenskaper skickas till ett mål. Ange flera etiketter för cookies och URL-mål.

Anpassade roller
Med rollbaserade åtkomstkontroller kan ni ange vilka funktioner och datakällor som partners och byråer kan komma åt.

Läs mer om datasekretesskontroller i Adobe Audience Manager.

Skydda era dataexportkontroller.

Hjälpen innehåller mer information om datasekretesskontroller och om hur ni skyddar känsliga datakällor från vissa användargrupper.

Läs mer

I huvudet på en Audience Manager-guru.

Besök Adobes blogg och få tips och tricks om hur ni arbetar med en datahanteringsplattform.

Läs mer

Rekommenderas för dig

https://main--bacom--adobecom.hlx.page/fragments/products/cards/adobe-audience-manager