https://main--bacom--adobecom.hlx.page/fragments/products/treeview/audience-manager-features

Enhetsgrafer

Få en bild av människorna bakom enheterna med hjälp av både deterministiska och sannolikhetsbaserade metoder för att länka samman enheter. Bygg en enhetsgraf med egna inloggade data med Profile Link eller utöka er räckvidd med en extern enhetsgraf.

____________________________________________________

Större räckvidd. Större målgrupper.

Med dagens annonseringsteknologi är det enkelt att skicka personaliserade meddelanden till utvalda enheter. Men enheter köper inga produkter – det är människorna som gör det. Och ni måste nå de människorna på alla deras enheter, så att ni inte skickar dubbla budskap och ger dem en osammanhängande upplevelse.

Med en enhetsgraf kan ni mappa en uppsättning ID:n för att definiera grupper med enheter och sedan koppla dessa till en person eller ett hushåll. Ni får då en fullständig bild av era kunders enheter och dessutom större målgruppssegment som ni kan rikta er mot i realtid. Och ni kan skapa anpassade och enhetliga upplevelser för alla interaktioner, oavsett vilken skärm som används.

#f2f7fa

Så här fungerar det.

Profile Link
Bygg en egen deterministisk enhetsgraf med egna källor, som CRM-poster, eller med autentiseringshändelser på webben.
Externa enhetsgrafer
Arbeta med externa partners för att utnyttja deras data på enhetsnivå med sannolikhetsbaserade och deterministiska länkningsmetoder.

Läs mer om enhetsgrafer i Adobe Audience Manager.

Upptäck styrkan i enhetslänkning.

Hjälpen innehåller mer information om hur ni länkar enheter och skapar enhetliga upplevelser med enhetsgrafer.

Läs mer

Rekommenderas för dig

https://main--bacom--adobecom.hlx.page/fragments/products/cards/adobe-audience-manager