Funktioner

Enhetsgrafer

Få en bild av människorna bakom enheterna med hjälp av både deterministiska och sannolikhetsbaserade metoder för att länka samman enheter. Bygg en enhetsgraf med egna inloggade data med Profile Link, öka skalan med Adobe Experience Cloud Device Co-op eller utöka er räckvidd med en extern enhetsgraf.


Större räckvidd. Större målgrupper.

Med dagens annonseringsteknologi är det enkelt att skicka personaliserade meddelanden till utvalda enheter. Men enheter köper inga produkter – det är människorna som gör det. Och ni måste nå de människorna på alla deras enheter, så att ni inte skickar dubbla budskap och ger dem en osammanhängande upplevelse. 

Med en enhetsgraf kan ni mappa en uppsättning ID:n för att definiera grupper med enheter och sedan koppla dessa till en person eller ett hushåll. Ni får då en fullständig bild av era kunders enheter och dessutom större målgruppssegment som ni kan rikta er mot i realtid. Och ni kan skapa anpassade och enhetliga upplevelser för alla interaktioner, oavsett vilken skärm som används.

Titta på de funktioner som ingår.

Profile Link
Bygg en egen deterministisk enhetsgraf med egna källor, som CRM-poster, eller med autentiseringshändelser på webben.

Externa enhetsgrafer
Arbeta med externa partners för att utnyttja deras data på enhetsnivå med sannolikhetsbaserade och deterministiska länkningsmetoder.

Läs mer om enhetsgrafer i Adobe Audience Manager.

Upptäck styrkan i enhetslänkning.

Hjälpen innehåller mer information om hur ni länkar enheter och skapar enhetliga upplevelser med enhetsgrafer.

Läs mer

Visa liknande funktioner

Identitetshantering

Definiera hur enheterna ska länkas samman, antingen på användar- eller hushållsnivå, för att begränsa eller utöka målinriktningsparametrarna. Utifrån de profilregler ni konfigurerar kan ni hantera identiteter och leverera en enhetlig upplevelse över olika enheter.

Datainhämtning

Införliva online- och offlinedata från varumärkesinteraktioner och exponeringar över olika kontaktytor, bland annat CRM-system, kund-ID:n, callcenter, kassaterminaler, sakernas internet och digitalboxar.

Datasekretesskontroller

Använd inbyggda kontroller för att förhindra att data aktiveras på sätt som kanske bryter mot integritetspolicyer eller användaravtal. Ni styr hur data används och vilka datakällor och mål som kan kopplas till personligt identifierbar information.


Ring oss och prata om vad Adobe Audience Manager kan göra för ert företag.