https://main--bacom--adobecom.hlx.page/fragments/products/treeview/audience-manager-features

Identitetshantering

Definiera hur enheterna ska länkas samman, antingen på användar- eller hushållsnivå, för att begränsa eller utöka målinriktningsparametrarna. Bestäm hur upplevelser ska personaliseras när användarna är inloggade eller interagerar anonymt. Utifrån de profilregler ni konfigurerar kan ni hantera identiteter och leverera en enhetlig upplevelse över olika enheter.

______________________________________________________

En användare. Flera enheter. En enhetlig upplevelse.

De flesta människor har fler än en uppkopplad enhet – en smarttelefon, en surfplatta, en dator och kanske också en smartklocka. Betänk sedan att det gäller alla i hushållet så ökar antalet ytterligare, liksom komplexiteten för er att hantera alla delade enheter. Men om en kund har gett er personliga uppgifter förväntar de sig en enhetlig upplevelse vid varje interaktion, oavsett vilken enhet de använder.

Med reglerna för profilsammanslagning i Adobe Audience Manager kan ni ta kontroll över vilken typ och nivå av enhetsdata som används för målgruppssegmentering. Eftersom medlemmarna i ett hushåll ofta fattar inköpsbeslut tillsammans kan ni gruppera och länka enheter för att styra vem ni riktar ert budskap till. Om ni hellre vill det kan ni också rikta er specifikt till en viss användare när denne är inloggad.

#f2f7fa

Så här fungerar det.

Utökad målinriktning
Nå alla i ett hushåll eller nå en delad enhets alla användare genom att öka storleken på de datauppsättningar som är tillgängliga för målinriktning. Med hjälp av enhetsgrafer och regler för profilsammanslagning kan ni använda en datadriven metod för att utöka er räckvidd.
Fokuserad målinriktning
Leverera erbjudanden till användare enbart när de är inloggade eller baserat på tidigare inloggningsaktiviteter. Audience Manager utnyttjar alternativ för autentiserade profiler och enheter så att ni kan personalisera med precision.

Läs mer om identitetshantering i Adobe Audience Manager.

Bli profilexpert.

Hjälpen innehåller mer information om skillnaden mellan enhets- och användarprofiler.

Läs mer

Rekommenderas för dig

https://main--bacom--adobecom.hlx.page/fragments/products/cards/adobe-audience-manager