Funktioner

Identitetshantering

Definiera hur enheterna ska länkas samman, antingen på användar- eller hushållsnivå, för att begränsa eller utöka målinriktningsparametrarna. Bestäm hur upplevelser ska personaliseras när användarna är inloggade eller interagerar anonymt. Utifrån de profilregler ni konfigurerar kan ni hantera identiteter och leverera en enhetlig upplevelse över olika enheter.


En användare. Flera enheter. En enhetlig upplevelse.

De flesta människor har mer än en uppkopplad enhet – en smarttelefon, en surfplatta, en dator och kanske också en smartklocka. Betänk sedan att det gäller alla i hushållet så ökar antalet ytterligare, liksom komplexiteten för er att hantera alla delade enheter. Men om en kund har gett er personliga uppgifter förväntar de sig en enhetlig upplevelse vid varje interaktion, oavsett vilken enhet de använder. 

Med reglerna för profilsammanslagning i Adobe Audience Manager kan ni ta kontroll över vilken typ och nivå av enhetsdata som används för målgruppssegmentering. Eftersom medlemmarna i ett hushåll ofta fattar inköpsbeslut tillsammans kan ni gruppera och länka enheter för att styra vem ni riktar ert budskap till. Om ni hellre vill det kan ni också rikta er specifikt till en viss användare när denne är inloggad.

Titta på de funktioner som ingår.

Fokuserad målinriktning
Leverera erbjudanden till användare enbart när de är inloggade eller baserat på tidigare inloggningsaktiviteter. Audience Manager utnyttjar alternativ för autentiserade profiler och enheter så att ni kan personalisera med precision.

Utökad målinriktning
Nå alla i ett hushåll eller nå en delad enhets alla användare genom att öka storleken på de datauppsättningar som är tillgängliga för målinriktning. Med hjälp av enhetsgrafer och regler för profilsammanslagning kan ni använda en datadriven metod för att utöka er räckvidd.

Läs mer om identitetshantering i Adobe Audience Manager.

Bli profilexpert.

Hjälpen innehåller mer information om skillnaden mellan enhets- och användarprofiler.

Läs mer

Skaffa en komplett verktygslåda för digital marknadsföring.

Besök Adobes blogg och läs om varför identitetshantering är ett krav för alla digitala marknadsförare.

Läs mer

Visa relaterade funktioner

Enhetsgrafer

Hämta in data på enhetsnivå till Adobe Audience Manager och använd både deterministiska och sannolikhetsbaserade metoder för att länka samman enheter. Bygg en graf med egna data, inloggade data från Profile Link eller utöka er räckvidd med en extern enhetsgraf.

Realtidsmål

Aktivera dussintals mål som stöder överföring av segmentinformation i realtid. Försäkra er om att kunduppgifter uppdateras så snart kunden besöker eller utför något på er webbplats, så att ni alltid kan nå dem vid rätt tidpunkt.

Målmarknadssegmentering

Gruppera profiler i segment med Segment Builder så att ni kan inrikta er på era mest värdefulla användare och mäta ett segments population i realtid och förbättra kampanjresultatet.


Ring oss och prata om vad Adobe Audience Manager kan göra för ert företag.