https://main--bacom--adobecom.hlx.page/fragments/products/treeview/audience-manager-features

Lookalike-modellering

Nå fler än era kärnkunder och hitta nya, unika och värdefulla målgrupper baserat på externa data med vår egen TraitWeight-algoritm, som drivs av Adobe Sensei.

____________________________________________________

Ni kan inte klona era bästa kunder, men ni kan hitta fler som liknar dem.

Ni måste hela tiden hitta nya kunder. Men det är svårt att veta vad man ska lägga tid och resurser på för att göra det. Och tid är viktigt. Ni måste hitta de här målgrupperna innan era konkurrenter gör det. Och det snabbt. Nyckeln är att använda befintliga kunddata för att hitta andra med liknande attribut.

Med lookalike-modellering kan ni utöka er räckvidd genom att hitta nya värdefulla målgruppssegment som liknar era befintliga kunder. Välj en egenskap eller ett segment, ett tidsintervall och valfri datakälla. Vår maskininlärningsalgoritm, TraitWeight, drivs av Adobe Sensei och letar i datakällorna efter människor och företag som har samma egenskaper. Sedan vägs resultatet samman och visas utifrån de egenskaper som mest liknar er basmålgrupp. Och ni kan börja sätta samman rätt egenskaper för att utöka er målgrupp.

#f2f7fa

Så här fungerar det.

Hastighet
Börja engagera nya målgrupper snabbt. Våra nya modeller ger er åtgärdbara insikter betydligt snabbare än våra konkurrenters.

Aktuella och relevanta resultat
Modelleringsprocessen körs automatiskt med jämna mellanrum för att hämta nya värden från era data, så att ni alltid har den senaste informationen till hands.

Automatisering
Slösa inte tid på att gissa om egenskaper eller segment eller på att hantera en stor uppsättning statiska regler – algoritmen hittar målgrupperna till er.

Identifiering på serversidan
Modelleringen används med identifierings- och kvalificeringsprocesser på serversidan som utvärderar alla data ni har tillgång till (både egna och andras). Det innebär att ni inte behöver få besökarna till er sajt för att kvalificera dem för en egenskap.

Läs mer om lookalike-modellering i Adobe Audience Manager.

Lyft på förlåten.

Besök Adobes blogg och läs mer om hur lookalike-modellering fungerar.

Läs mer

Hitta er nästa bästa kund.

Hjälpen innehåller mer information om hur ni skapar er första lookalike-modell.

Läs mer

Rekommenderas för dig

https://main--bacom--adobecom.hlx.page/fragments/products/cards/adobe-audience-manager